Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen, PUL, har du rätt att få information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftshantering

Stockholms Konserthusstiftelse, organisationsnummer 802001-8266, är ansvarig för de uppgifter du lämnar till oss, till exempel när du köper biljetter eller en konsertserie, registrerar dig för nyhetsbrev eller beställer en prenumeration.

Sådan information, inklusive din e-postadress, används på följande sätt: Vi spar dina uppgifter i vårt kund- eller adressregister och använder dessa för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, till exempel för att skicka dig vårt magasin Lyssna eller biljetter som du beställt, och för att i övrigt att ge dig god service. För detta kan dina uppgifter behöva lämnas till samarbetspartners, såsom distributionsfirmor eller dylikt. Uppgifterna kan också användas för att uppmärksamma dig på erbjudanden eller dylikt i marknadsföringssyfte eller för att ge dig möjlighet att meddela oss dina åsikter i eventuella enkäter. Uppgifterna kan komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas. Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att vi använder uppgifter om dig i marknadsföringssyfte är du välkommen att kontakta oss på e-post info@konserthuset.se