Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Lauriane Dahlkvist


Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2016.

Lauriane Dahlkvist studerade violin vid Paris Regionala Musikskola och därefter viola vid Musikhögskolan i Lyon. Hon studerade därefter under flera år kammarmusik och stråkkvartettspel med medlemmarna ur Ysayekvartetten som lärare. Vid Primrose Internationella Violatävling i USA år 2011 belönades hon med utnämningen ”Tone Award”.

Under hela har studietid har hon haft en stark vilja till ytterligare fördjupning inom hela musikområdet och har tagit diplom i musikhistoria, harmonilära, kontrapunkt och musiketnologi. Hon studerade även under två år till musikpedagog och har ett diplom som musiklärare. Lauriane Dahlkvist spelar på en viola av Peter Westerlund. 

lauriane.dahlkvist@konserthuset.se