Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Lediga jobb


Kungliga Filharmonikerna söker från 1 juli 2018 tuttimusiker till första fiol

Kungliga Filharmonikerna
Sakari Oramo chefdirigent

Obligatoriskt verk
Wolfgang Amadeus Mozart
Violinkonsert nr 3 eller 4 eller 5, sats 1 och 2 med kadenser

Valfritt verk
Sats 1 med kadens ur en av de ”stora” violinkonserterna

Provspelningen äger rum på Konserthuset Stockholm den 8-9 februari 2018. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 12 januari 2018.

 

Provspelningen sker efter personlig kallelse.
Orkester- och ensembleutdrag skickas i samband med kallelsen.
Provspelande skall vara beredd att spela orkester- och ensembleprov.

Ansökan med CV skickas till:
E-mail: violin1tutti@konserthuset.se

Mer information:
Anders Linder, orkesterchef
E-mail: anders.linder@konserthuset.se