Kungliga Filharmonikerna spelar
Haydns Symfoni nr 93 under
ledning av Manfred Honeck.