Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Quatuor Ébène


Genre: Kammarmusik

Quatuor Ébène

Fransk kvartett i musik av Beethoven och Bartók.

Att höra kammarmusik live är alltid en alldeles särskild upplevelse. När man ser musikerna utbyta blickar med varandra, känner andningen och hör fingrarnas förflyttningar över instrumenten blir musikupplevelsen stark och nära. Här är det franska Quatuor Ébène som ger oss den unika upplevelsen från scenen i Grünewaldsalen.

Ensemblen bjuder på en av Beethovens tidiga kvartetter, den soligt ljusa i G-dur, men också den kända harpkvartetten som fått sitt namn efter första satsen karaktäristiska pizzicato som påminner om harpans klang.

Däremellan Béla Bartóks exceptionella fjärde kvartett. Bartók var en av 1900-talets stora förnyare. Som få andra öppnade han sina öron mot omvärlden och lät sig fascineras och påverkas. Det gäller inte minst hans stråkkvartetter där spåren korsas mellan senromantik och expressionism, mellan öst och väst, mellan känsla och förnuft.

Fransk kvartett i musik av Beethoven och Bartók.

Lördag 3 februari 2018
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

285 kr

Att höra kammarmusik live är alltid en alldeles särskild upplevelse. När man ser musikerna utbyta blickar med varandra, känner andningen och hör fingrarnas förflyttningar över instrumenten blir musikupplevelsen stark och nära. Här är det franska Quatuor Ébène som ger oss den unika upplevelsen från scenen i Grünewaldsalen.

Ensemblen bjuder på en av Beethovens tidiga kvartetter, den soligt ljusa i G-dur, men också den kända harpkvartetten som fått sitt namn efter första satsen karaktäristiska pizzicato som påminner om harpans klang.

Däremellan Béla Bartóks exceptionella fjärde kvartett. Bartók var en av 1900-talets stora förnyare. Som få andra öppnade han sina öron mot omvärlden och lät sig fascineras och påverkas. Det gäller inte minst hans stråkkvartetter där spåren korsas mellan senromantik och expressionism, mellan öst och väst, mellan känsla och förnuft.

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Ludwig van Beethoven Stråkkvartett G-dur
  21 min
 • Béla Bartók Stråkkvartett nr 4
  23 min
 • Paus
  20 min
 • Ludwig van Beethoven Stråkkvartett Ess-dur "Harpkvartetten"
  31 min
 • Medverkande

 • Quatuor Ébène

Lördag 3 februari 2018
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

285 kr