Sök på konserthuset.se

Trygg konsertsäsong

När konsertverksamheten återupptas kommer vi att arbeta med en rad åtgärder för att skapa en trygg miljö för dig som besökare.

 • In- och utgång sker via olika entréer för att undvika trängsel.
 • Hissar och foajéer öppnar i extra god tid för att minska köerna.
 • Vi skapar tydliga flöden i våra foajéer och trapphus för att säkerställa att vi ger gott om plats för varje besökare. Våra publikvärdar har som huvuduppgift att ge anvisningar om hur vi bäst tar hänsyn till varandra i våra generösa utrymmen.
 • Vi begränsar antalet besökare utifrån de bestämmelser som gäller kring offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Du upplever konserten med fysisk distans till andra besökare. Det kommer att finnas gott om plats med tomma platser och bänkrader mellan olika sällskap.
 • Vi ger tydliga anvisningar kring säkerhetsavstånd på de platser där vi kan förvänta oss köbildning, till exempel vid entréer, garderober och vid toaletter.
 • Vi inför extra åtgärder kring städning och hygienrutiner. Särskilt utsatta föremål som handtag och ledstänger kommer att rengöras ofta.
 • Handdesinfektion finns att använda gratis.
 • Vår personal har tydliga instruktioner om att stanna hemma från arbetet om de upplever minsta sjukdomssymptom, och att inte återkomma i tjänst förrän de varit symptomfria i minst två dygn.
 • Vi påminner om att den som känner minsta sjukdomssymptom inte ska komma till Konserthuset, utan skjuta fram sitt besök tills personen varit symptomfri i minst två dagar.
 • Vi kommer inte att hantera kontanter i garderober och vid programförsäljning. Det går utmärkt att betala med kort eller Swish.

Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronapandemin, och är beredda att justera våra åtgärder om det kommer nya riktlinjer.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer