Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Magnus Limnell


Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1976.

Magnus Limnell har spelat cello sedan 8 års ålder, först för Harry Skeppstedt i Karlskoga och därefter för Guido Vecchi i Göteborg. Han fortsatte sina studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1971–77 för professor Gunnar Norrby och avslutade med solistdiplom. Han framförde då Saint-Saëns cellokonsert nr 2 tillsammans med Kungliga Filharmonikerna under ledning av Charles Dutoit. I samband med konserten belönades Magnus Limnell med Musikaliska Akademiens jetong.

Magnus Limnell är medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1976. Han har förutom sin tjänst i cellostämman också medverkat i en rad andra sammanhang, bland annat är han medlem i Stockholm Sinfonietta.

Sedan 1994 ansvarar Magnus Limnell för stråksättningen i filharmonikernas stråksektion. 

magnus.limnell@konserthuset.se