Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Peter Eriksson


Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1980.

Peter Eriksson är uppvuxen i Arvika där han påbörjade sina musikstudier för Kjell Larsson. Han studerade därefter i Oslo för professor Ernst Glaser och i Stockholm för professorerna Gösta Finnström och Sven Karpe vid Kungliga Musikhögskolan, där han gick violasolistklassen och även tog en violinpedagogexamen.

Sedan 1980 är Peter Eriksson anställd i Kungliga Filharmonikerna. Han har under många år varit ordförande i Kungliga Filharmonikerna och är därmed ledamot av Konserthusstiftelsens styrelse och orkesterns programråd. Sedan 1985 är Peter Eriksson dessutom konstnärlig ledare för Saxå Kammarmusikfestival som han också var initiativtagare till. Han är även ordförande för paraplyorganisationen Svenska Musikfestivaler.

Peter Eriksson är också verksam som lärare, bland annat Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Han är vidare deltidsanställd musiker i Immanuelskyrkan och rektor för dess musikskola. 

peter.eriksson@konserthuset.se