Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Anette Wistrand Lavotha


Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1985.

Anette Wistrand Lavotha är sedan 1985 anställd hos Kungliga Filharmonikerna. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Wille Sundling och professor Josef Grünfarb, och i London för Manoug Parikian.

Anette Wistrand Lavotha har även varit medlem i Stockholm Sinfonietta och har tidigare också spelat i Kungliga Hovkapellet. Förutom tjänsten i Kungliga Filharmonikerna är hon flitigt verksam i olika kammarmusiksammanhang, bland annat vid festivaler som Saxå kammarmusikfestival och i Konserthusets egen serie Filharmoniker i närbild.

Anette Wistrand Lavotha har också framträtt som solist i Bachs Konsert d-moll för två violiner och orkester tillsammans med filharmonikern Annika Schönning och Kungliga Filharmonikerna under ledning av Petter Sundkvist. 

anette.wistrand-lavotha@konserthuset.se