Stäng

Se ett smakprov: Bo Lindes Violinkonsert

Filharmonikern Claudia Bonfiglioli är solist i ett av de finaste svenska soloverken.