Artist- och programändring på grund av sjukdom.Torsdag 18 januari kl 19.00
Fredag 19 januari kl 19.00