Mord, blod och djävulskap! Skräckinjagande
filmmusik presenterad av Orvar Säfström.

Fredag 9 juni kl 19.00
Lördag 10 juni kl 19.00