Plats på scenen för unga stjärnor!
Med cellisten Narek Hakhnazaryan
och dirigenten Ben Gernon.


Onsdag 22 februari kl 19.00
Torsdag 23 februari kl 18.00