Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Genre: Vokalt

Orphei Drängar

Våren sjungs in med manskör.

Vårkonsert är för många synonymt med manskörssång, och bland de svenska manskörerna sjunger Orphei Drängar (OD) i en alldeles egen liga. Med sin blandning av yngre och äldre mansröster har kören en unik klang som spänner från lätt och ljust till runt och moget.

Kören gästas här av sopranen Hanna Husáhr, som nyligen tilldelats såväl Birgit Nilsson-stipendiet som Kungliga Musikaliska Akademiens Håkan
Mogrens stipendium. ”Med stor musikalisk sensitivitet, en vackert klingande ljus stämma parad med en naturlig scennärvaro finns det stora förhoppningar om en fin karriär, både som opera- och konsertsångerska”, löd motiveringen i det senare fallet.

Tillsammans med OD står Hanna Husáhr för ett uruppförande. Tonsättare är Martin Virin, sedan många år anställd vid Kungliga Operan, tidigare som instuderare och repetitör, numera som kormästare med ansvar för Kungliga Operans kör.

OD:s repertoar vid Vårkonserten sträcker sig som brukligt från den storslagna och romantiska musiken till 1900-talets portalstycken. Därutöver förstås ett knippe vårsånger för att hylla den vackra våren och den annalkande ljusa försommaren.

OD har en lång tradition att luta sig mot, och har sedan starten 1853 (!) turnerat flitigt både inom Sverige och internationellt. I raden av dirigenter som arbetat med kören finner man namn som Hugo Alfvén, Eric Ericson och Robert Sund. Sedan 2008 heter Orphei Drängars dirigent Cecilia Rydinger Alin, rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tidigare dirigent för bland annat Allmänna Sången i Uppsala och vid Wermland Opera.

Våren sjungs in med manskör.

Lördag 21 april 2018
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.15

Pris:

290 kr

Vårkonsert är för många synonymt med manskörssång, och bland de svenska manskörerna sjunger Orphei Drängar (OD) i en alldeles egen liga. Med sin blandning av yngre och äldre mansröster har kören en unik klang som spänner från lätt och ljust till runt och moget.

Kören gästas här av sopranen Hanna Husáhr, som nyligen tilldelats såväl Birgit Nilsson-stipendiet som Kungliga Musikaliska Akademiens Håkan
Mogrens stipendium. ”Med stor musikalisk sensitivitet, en vackert klingande ljus stämma parad med en naturlig scennärvaro finns det stora förhoppningar om en fin karriär, både som opera- och konsertsångerska”, löd motiveringen i det senare fallet.

Tillsammans med OD står Hanna Husáhr för ett uruppförande. Tonsättare är Martin Virin, sedan många år anställd vid Kungliga Operan, tidigare som instuderare och repetitör, numera som kormästare med ansvar för Kungliga Operans kör.

OD:s repertoar vid Vårkonserten sträcker sig som brukligt från den storslagna och romantiska musiken till 1900-talets portalstycken. Därutöver förstås ett knippe vårsånger för att hylla den vackra våren och den annalkande ljusa försommaren.

OD har en lång tradition att luta sig mot, och har sedan starten 1853 (!) turnerat flitigt både inom Sverige och internationellt. I raden av dirigenter som arbetat med kören finner man namn som Hugo Alfvén, Eric Ericson och Robert Sund. Sedan 2008 heter Orphei Drängars dirigent Cecilia Rydinger Alin, rektor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och tidigare dirigent för bland annat Allmänna Sången i Uppsala och vid Wermland Opera.

  • Musiken

    Ungefärliga tider
  • Vårkonsert
  • Medverkande

  • Orphei Drängar
  • Cecilia Rydinger Alin Dirigent
  • Hanna Husáhr sopran

Lördag 21 april 2018
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.15

Pris:

290 kr