Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Klas Gagge


Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1987.

Klas Gagge är filharmoniker sedan 1987. Han studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm; cellospel för Ola Karlsson och kammarmusik för Kurt Lewin. Han har även studerat utomlands för Paul Tortelier, William Pleeth, Siegmund Nissel och Sándor Végh.

Klas Gagge har alltid haft ett starkt intresse för kammarmusik och erhöll 1985 som medlem i Briokvartetten Kungliga Musikhögskolans första stråkkvartettdiplom. Briokvartetten tilldelades också Kungliga Musikaliska akademiens större utlandsstipendium och stipendium ur Sten Frykbergs minnesfond. Klas Gagge har även spelat i Sergelkvartetten och i Mengkvartetten, som bildades år 2000 och bland annat turnerat i Kina.

Klas Gagge är också aktiv i kammarmusik- och orkesterprogramrådsarbetet i Stockholms Konserthus. Han deltar dessutom i Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Levande Musikarv, som inventerar den äldre svenska musiken för en internetbaserad databas. Han har också somrarna 2012, 2013 och 2014 inbjudits av Friends of Stenhammar i Tokyo för att medverka vid festivaler med nordisk musik. Klas Gagge utsågs till Årets filharmoniker 2004. 

klas.gagge@konserthuset.se