Musik med melodisk
fantasirikedom och
sprudlande energi