André Kaufman

Violin

Den svenske violinisten André Kaufman studerade i Göteborg för Max Wulfson och därefter vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Jannika Gustafsson, där han tog sin kandidatexamen.

Han vann 2019 en internationell uttagning för studier vid Royal College of Music i London, och studerade för den framstående violinisten och pedagogen Itzhak Rashkovsky. Sedan följde masterstudier vid Edsbergs musikinstitut under Per Enoksson. 

André Kaufman har både en egen stråkkvartett och en stråktrio som han konserterat med i bland annat Konserthuset Stockholm men även internationellt.