Sök på konserthuset.se

Tillgänglighets–redogörelse

Vår webbplats ska kunna användas av alla besökare. Vi arbetar därför löpande med tillgängligheten för att se till att inga användare utestängs. Nu finns också en svensk lag om att offentlig service ska vara tillgänglig för alla.

På den här sidan kan du läsa om hur webbplatsen konserthuset.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Här hittar du utförlig information om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, öppnas i nytt fönster

Allmänt

Webbplatsen konserthuset.se drivs av Stockholms Konserthusstiftelse.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats uppfyller till största delen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga. 

De brister som vi känner till beskrivs nedan. Vi berättar här även när vi räknar med att ha åtgärdat bristerna och hur du på alternativa sätt kan ta del av innehållet.

Otillgängligt innehåll

  • När man förstorar webbplatsen upp till 200 procent kan en del innehåll och funktionalitet i puffarna på bland annat startsidan försvinna i vissa webbläsare. Vi avser att avhjälpa detta via redaktionella åtgärder senast den 31 december 2021. Puffarna på startsidan hänvisar till sidor på webbplatsen, där samma innehåll och funktionalitet finns.  
  • När användaren ställt in större avstånd mellan bokstäver, ord, rader eller stycken, kan en del innehåll och funktionalitet i puffarna på startsidan försvinna. Vi avser att avhjälpa detta via redaktionella åtgärder senast den 31 december 2021. Puffarna på startsidan hänvisar till sidor på webbplatsen, där samma innehåll och funktionalitet finns.  
  • Filmer som är inbäddade på webbplatsen saknar beskrivande titlar för uppläsande hjälpmedel. Vi avser att avhjälpa detta via redaktionella åtgärder senast den 31 december 2021.
  • Bläddringsbara PDF:er på webbplatsen har begränsad tillgänglighet. Bland annat går det inte att navigera i dem med tangentbord och de är inte kompatibla med uppläsande hjälpmedel. Vi avser att förbättra tillgängligheten i PDF:er senast den 31 december 2021. Publicerade PDF:er går att beställa gratis, antingen som trycksak via info@konserthuset.se eller inlästa på Daisy via e-posttidningar@iris.se

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns delar av vårt innehåll som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Du kan skicka e-post till info@konserthuset.se eller ringa vår växel på telefon 08-786 02 00.

Gäller ditt ärende biljetter vänder du dig bäst till vårt biljettkontor på telefon 08-50 66 77 88 eller mejlar till biljett@konserthuset.se

Hittar du fler brister? 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så vill vi gärna veta det. Meddela oss via mejl till info@konserthuset.se så att vi får veta att problemet finns och kan åtgärda det.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Här kontaktar du Myndigheten för digital förvaltning, öppnas i nytt fönster 

Hur vi testat webbplatsen

Vår leverantör Funka Nu AB granskar regelbundet webbplatsen ur ett tillgänglighetsperspektiv. Den senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.

Här kan du läsa den senaste bedömningen, öppnas i nytt fönster

Om webbplatsen

Webbplatsen publicerades i sin nuvarande form den 14 januari 2017. 

***

Texten uppdaterades den 17 juni 2021.