Fenomenale Frank Peter Zimmermann
är solist i Robert Schumanns passionerade
violinkonsert. Alan Gilbert leder även
orkestern i musik av bland andra Lili Boulanger.