Varför finns musik?
Vad händer med oss när vi lyssnar på musik?
Hur påverkas vi av att spela ett instrument
och skapa musik tillsammans med andra?

Se den nya dokumentärserien i fem delar.