Franske harpisten Xavier de Maistre är
solist i Alberto Ginasteras Konsert för
harpa och orkester. I Gustav Mahlers
Symfoni nr 1 ”Titan” leds Kungliga
Filharmonikerna av Jukka-Pekka
Saraste.