Nutida musik för saxofon, gitarr, piano
och trombon i olika kombinationer.
Jörgen Pettersson framför verk som
skrivits för och tillägnats honom.

Söndag 9 oktober kl 19.00