Vi bjuder på högklassig
Mozart med pianisten Angela
Hewitt, Anders Hillborgs senaste
orkesterverk och Sjostakovitjs nionde
symfoni. Kungliga Filharmonikerna
spelar under ledning av Sakari Oramo.