Tillträdande chefdirigent Ryan
Bancroft tolkar ett glömt
mästerverk och den
enastående Frank Peter
Zimmermann är solist i
Stravinskys violinkonsert.

Söndag 2 april kl 19.00