Från mystik till strålande lycka.
Kungliga Filharmonikerna spelar
Dvoráks sjunde symfoni under
ledning av Karina Canellakis.