Ömhet, lidelse. Storm och längtan.
Carl Philipp Emanuel Bachs musik
är intensiv och känslosam. Här
spelar Orfeus Barock Stockholm
hans Sinfonia i e-moll.