Musik och berättelser kring
mänsklighetens förflutenhet
och framtid. En upplevelse
bortom konsertkonventionerna.