Senromantiskt dramatisk musik komponerad
av en 19-årig Lili Boulanger. Unik konsertfilm
med Kungliga Filharmonikerna, tre sångsolister
och hedersdirigent Alan Gilbert.