Kungliga Filharmonikerna spelar
Franz Schmidts innerliga och
senromantiskt skimrande fjärde symfoni.