En docka får liv – fantasifull och
fantastisk musik av en tonsättarikon.
Kungliga Filharmonikerna spelar
under ledning av Sakari Oramo.