Hyllade Lise de la Salle är pianosolist
och Simone Young dirigerar Franz
Schmidts mustigt senromantiska
andra symfoni.

Söndag 25 februari kl 19.00