Klarinetten står i centrum med bland
annat två verk av Bernhard Crusell.