Fransk musik, franska stämningar
och spansk orkesterdans. Victor
Julien-Laferrière är solist i Henri Dutilleux
mästerliga cellokonsert. Kungliga
Filharmonikerna leds av Anton Holmer.