Musik av bland andra Valborg Aulin
och Johann Sebastian Bach
med Konserthusets organist.