Sök på konserthuset.se

Magasinet Lyssna

Grande Finale. Det senaste numret av Konserthusets magasin Lyssna är annorlunda – ett helt nummer ägnat chefdirigent (numera hedersdirigent) Sakari Oramos och Kungliga Filharmonikernas 13 år tillsammans. Välkommen att ta del av långläsning, bildminnen och arkivmaterial kring en guldkantat epok av orkesterhistoria.

Ditt eget exemplar

Lyssna finns att hämta i biljettkontoret och i våra foajéer‚ när vi har öppet. Beställ gärna ditt exemplar hem, helt gratis här nedan.

Lyssna som taltidning

Du kan kostnadsfritt beställa inlästa exemplar av Lyssna från Iris Media Tidningar. Lyssna levereras på Daisy. Beställ Lyssna på telefon 08-615 66 60 eller via e-posttidningar@iris.se

Lyssna på webben

Du kan också läsa Lyssna som en bläddringsbar PDF. 

Läs Lyssna som bläddringsbar PDF (öppnas i nytt fönster)

(Denna version av Lyssna är ännu inte kompatibel med uppläsande hjälpmedel.)

Annonsera i Lyssna

Ta kontakt med våra annonssäljare för mer information om hur du annonserar i Lyssna:

Annonsera i Lyssna (öppnas i nytt fönster)