Sök på konserthuset.se

Magasinet Lyssna

Märkt av sin tid. Det senaste numret av Konserthusets magasin Lyssna är annorlunda, liksom tiderna är annorlunda. Läs om hur Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna hanterat ett nytt läge, och om hur konserthuschef Stefan Forsberg ser på pandemin och framtiden. Dessutom en genomgång av den flod av konsertfilmer som tillkommit sedan våren 2020.

Ditt eget exemplar

Lyssna finns normalt att hämta i biljettkontoret och i våra foajéer, men för närvarande råder undantag. Beställ gärna ditt exemplar gratis här nedan.

Lyssna som taltidning

Du kan kostnadsfritt beställa inlästa exemplar av Lyssna från Iris Media Tidningar. Lyssna levereras på Daisy. Beställ Lyssna på telefon 08-615 66 60 eller via e-posttidningar@iris.se

Lyssna på webben

Du kan också läsa Lyssna som en bläddringsbara PDF. Denna version av Lyssna är ännu inte kompatibel med uppläsande hjälpmedel. 

Läs Lyssna som bläddringsbar PDF (öppnas i nytt fönster)

Annonsera i Lyssna

Ta kontakt med våra annonssäljare för mer information om hur du annonserar i Lyssna:

Annonsera i Lyssna (öppnas i nytt fönster)