Konserthuset Stockholm
Kungliga Filharmonikerna
Sök på konserthuset.se

Magasinet Lyssna


Konserthusets eget musikmagasin Lyssna kommer ut tre gånger per år. Fullspäckat med artiklar och senaste nytt från Konserthuset.

Ditt eget exemplar

Lyssna finns att hämta i biljettkontoret och våra foajéer, välkommen in!

Lyssna som taltidning

Du kan kostnadsfritt beställa inlästa exemplar av Lyssna från Iris Media Tidningar. Lyssna levereras på Daisy. Beställ Lyssna på telefon 08-615 66 60 eller via e-posttidningar@iris.se

Lyssna på webben

Du kan också läsa Lyssna som en bläddringsbara PDF. Denna version av Lyssna är ännu inte kompatibel med uppläsande hjälpmedel. 

Läs Lyssna som bläddringsbar PDF, öppnas i nytt fönster

Annonsera i Lyssna

Ta kontakt med våra annonssäljare för mer information om hur du annonserar i Lyssna:

Annonsera i Lyssna, öppnas i nytt fönster