Sök på konserthuset.se

Magasinet Lyssna

Konserthusets eget musikmagasin Lyssna kommer ut tre gånger per år. Fullspäckat med artiklar och senaste nytt från Konserthuset.

Ditt eget exemplar

Lyssna finns att hämta i biljettkontoret och våra foajéer, välkommen in!

Lyssna som taltidning

Du kan kostnadsfritt beställa inlästa exemplar av Lyssna från Iris Media Tidningar. Lyssna levereras på Daisy. Beställ Lyssna på telefon 08-615 66 60 eller via e-posttidningar@iris.se

Lyssna på webben

Du kan också läsa Lyssna som en bläddringsbara PDF. Denna version av Lyssna är ännu inte kompatibel med uppläsande hjälpmedel. 

Läs Lyssna som bläddringsbar PDF (öppnas i nytt fönster)

Annonsera i Lyssna

Ta kontakt med våra annonssäljare för mer information om hur du annonserar i Lyssna:

Annonsera i Lyssna (öppnas i nytt fönster)