Organisation

På dessa sidor hittar du mer information om hur Konserthusets organisation är uppbyggd och fungerar bakom kulisserna, bortom podiet. Här finns också information om stiftelsen, som är ett fundament för Konserthuset och Kungliga Filharmonikernas verksamhet.

Verksamheten är uppdelad på åtta avdelningar och den administrativa personalen uppgår till sammanlagt ett 40-tal personer.

Styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse består av ledamöter utsedda av Region Stockholm, Stockholms stad och personalorganisationerna vid Konserthuset. Dessutom kan styrelsen själv utse en eller två ledamöter.