Sök på konserthuset.se

Styrelse

Styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse består av ledamöter utsedda av Region Stockholm, Stockholms stad och personalorganisationerna vid Konserthuset. Dessutom kan styrelsen själv utse en eller två ledamöter.

Styrelse

Anita Lidberg, ordförande, utsedd av Region Stockholm
Birgitta Rydberg, vice ordförande, utsedd av Region Stockholm
Bo Becker, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Jonas Naddebo, ledamot, utsedd av Stockholms stad
Lennart Schuss, ledamot, utsedd av Konserthusstiftelsens styrelse
Eva Swartz Grimaldi, ledamot, utsedd av Konserthusstiftelsens styrelse
Rickard Wessman, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Andreas Åström, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Maria Östberg-Svanelind, ledamot, utsedd av Region Stockholm

Arbetstagarrepresentanter

Anders Haag, ledamot, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Andreas Lemke, ledamot, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Annika Schönning, suppleant, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Eva Bjurenhed, suppleant, Unionen