Sök på konserthuset.se

Styrelse

Styrelse

Jens Spendrup Stockholms läns landsting, ordförande
Hans Dalborg Stockholms läns landsting
Peter Eriksson SYMF
Sylvia Lindgren Stockholms läns landsting
Tony Nilsson Stockholm Stad
Filippa Reinfeldt Stockholms läns landsting
Birgitta Rydberg Stockholms läns landsting
Eva Swartz Grimaldi utsedd av Konserthusstiftelsens styrelse
Ingemar Ziegler Stockholms läns landsting
Helena Valeberg Sunding SYMF

Suppleanter

Carl Johan Nordin SYMF 
Eva Bjurenhed Unionen