Styrelse

Styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse består av ledamöter utsedda av Region Stockholm, Stockholms stad och personalorganisationerna vid Konserthuset. Dessutom kan styrelsen själv utse en eller två ledamöter.

Styrelse

Eva-Louise Erlandsson Slorach, ordförande, utsedd av Region Stockholm
Bo Becker, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Andreas Lennkvist Manriquez, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Ingela Lindh, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Fredrik Saweståhl, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Birgitta Svendén, ledamot, utsedd av Region Stockholm
Ledrian Utter, ledamot, utsedd av Stockholm stad
Ewa Swartz Grimaldi, ledamot, utsedd av Konserthusstiftelsens styrelse
Lennart Schuss, ledamot, utsedd av Konserthusstiftelsens styrelse

Arbetstagarrepresentanter

Anders Haag, ledamot, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Andreas Lemke, ledamot, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Johan Segerman, suppleant, Sveriges Yrkesmusikerförbund
Eva Bjurenhed, suppleant, Unionen