Miljöcertifiering

Konserthuset Stockholm är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram gemensamt av näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer genom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

För Konserthuset Stockholm innebär certifieringen att vi på ett systematiskt sätt arbetar för att minimera vår påverkan på miljön och väljer hållbara alternativ i vår dagliga verksamhet.

Vår miljöpolicy

Ett levande kulturarv är en förutsättning för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Konserthuset Stockholm erbjuder därför sin publik passionerade konsertupplevelser av högsta kvalitet för största möjliga njutning och välbefinnande. Samtidigt lånar vi ut ett rum för reflektion och eftertanke kring vår tids verkliga värden.

Konserthuset Stockholm värnar om en hållbar miljö där vi i vårt arbete alltid ska sträva efter att minska vår miljöpåverkan genom att:

  • följa bindande krav såsom de lagar, förordningar och andra krav som gäller vår verksamhet inom miljöområdet
  • arbeta för att skydda miljön, inklusive förebyggande av skadliga utsläpp/föroreningar i miljön från vår verksamhet och genom andra specifika åtaganden främja utvecklingen av en positiv miljöpåverkan
  • välja material, produkter och tjänster så att vår miljöpåverkan minskar
  • ständigt sträva efter att integrera miljöfrågorna i det dagliga arbetet
  • höja miljömedvetandet hos våra medarbetare genom utbildning och information
  • hålla miljöpolicyn tillgänglig