Sök på konserthuset.se

Miljöcertifiering

Konserthuset Stockholm är miljöcertifierat enligt ISO 14001.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram gemensamt av näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer genom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

För Konserthuset Stockholm innebär certifieringen att vi på ett systematiskt sätt arbetar för att minimera vår påverkan på miljön och väljer hållbara alternativ i vår dagliga verksamhet.