Filmiskt, färgstarkt, rytmiskt –
det är några sätt att beskriva
Tobias Broströms musik som
framförs världen över. Nu
presenteras Broström stort i
årets Tonsättarweekend, med
orkestermusik, solokonserter
och kammarmusik. Till och
med två världspremiärer!

Onsdag 29 mars–söndag 2 april