Jubileumsutställning om Birgit Nilsson,
guidade visningar i huset och
gratiskonserter med unga
sommarmusiker samt, i augusti,
konserter med Kungliga Filharmonikerna.


26 juni–25 augusti