Årets Tonsättarfestival ägnas
en av Storbritanniens mest
framstående och respekterade
tonsättare. 90-åriga Musgrave är
fortfarande mycket aktiv och
närvarar under festivalen.


22–25 november