Roland Pöntinen är solist i älskat verk.
Kungliga Filharmonikerna leds av
Thomas Dausgaard.

Torsdag 2 juni kl 19.00
Lördag 4 juni kl 15.00