Andris Nelsons är tillbaka hos orkestern
i en klassiker! Och Håkan Hardenberger
tar oss till paradiset med en ny trumpetkonsert.

Onsdag 13 mars kl 19.00
Torsdag 14 mars kl 19.00