Internationellt är hon ett stort
namn men hemma i Sverige
mindre bekant – än så länge.
Det är en egensinnig och djupt
originell musik som Lisa Streich
skulpterar fram; orkestern kan bli
till ett bultande hjärta, eller få vingar.
Och instrumenten blir ibland försedda
med motorer, hur låter en violin
eller ett piano då?

Torsdag 11–söndag 14 april