Onsdag 27 oktober kl 18.00

Simone Young leder Kungliga
Filharmonikerna i Bruckners
Symfoni nr 6.


Onsdag 27 oktober kl 18.00