David Björkman leder Kungliga Filharmonikerna
i det program som ni har röstat fram!
Filharmonikerna Jesper Harryson och
Martin Schöpfer medverkar som solister.
Ett rikt varierat program som ramas in av det
mäktiga Wagner-förspelet till Mästersångarna
i Nürnberg och den eldiga musiken ur
Tjajkovskijs fjärde symfoni. 

Onsdag 20 december kl 19.00