Sibelius underbara violinkonsert
är som skriven för Janine Jansen.
Vi välkomnar även Manfred Honeck,
som leder orkestern i Dvoráks
dansande åttonde symfoni.

Onsdag 22 maj kl 19.00
Torsdag 23 maj kl 19.00