Visselblåsning

Inom Konserthuset Stockholm är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med företaget Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga lagbrott eller andra missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att informationen kommer fram. Alla anmälningar kommer att behandlas. Om det inte är ett visselblåsarärende handläggs det inte vidare enligt de rutiner som finns för visselblåsarärenden.

Osämja i en arbetsgrupp eller missnöje med lön är exempel som generellt inte anses vara visselblåsarärenden, utan som man förväntas diskutera med chef/arbetsledare eller annan lämplig person på Konserthuset.

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd förtroendegrupp, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Konserthuset Stockholm med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

Läs gärna mer om våra riktlinjer för visselblåsarsystemet

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Konserthuset Stockholms nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden nedan och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi

Skapa ny anmälan (öppnas i nytt fönster)

E-learning om visselblåsning (öppnas i nytt fönster)