Konserthusstiftelsen

Stockholms Konserthusstiftelse är en icke vinstdrivande stiftelse.

I stadgarna fastslås att Stockholms Konserthusstiftelse är ”tillkommen för att förverkliga konstnärliga och kulturella syften”. Den ska driva en aktiv musikverksamhet genom att ge konserter och för detta ändamål ”upprätthålla och underhålla” en fast orkester i Stockholm, kallad Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm.

I mån av resurser ska man även aktivt verka för andra aktiviteter som direkt eller indirekt befrämjar musikintresset och ökar musikutbudet. Stockholms Konserthusstiftelse äger och förvaltar dessutom själva byggnaden Konserthuset. Marken som huset står på hyr stiftelsen av staden på ett förmånligt 100-årskontrakt.

Konserthusstiftelsens vision är att Konserthuset Stockholm ska vara ett av Europas mest nyskapande och tillgängliga konserthus. Utbudet ska präglas av högsta internationella kvalitet. Kungliga Filharmonikerna ska vara en av musikvärldens mest omtalade och respekterade orkestrar, ständigt uppmärksammad för sin höga kvalitet och musikaliska nyfikenhet. 

Region Stockholm är stiftelsens huvudfinansiär. Anslaget för 2019 uppgår till 155 miljoner kronor.

SEB är huvudsponsor för Konserthuset Stockholm och Kungliga Filharmonikerna i ett mångårigt samarbete som löper sedan 2005.