Andreas Öberg

Horn

Den svenske hornisten Andreas Öberg har studerat vid Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo för  Inger Besserudhagen, Universität Mozarteum i Salzburg för Radovan Vlatković samt vid Norges Musikkhøgskole för Julius Pranevičius och Steinar Granmo Nilsen.

Öberg har vikarierat i exempelvis Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kristiansand Symfoniorkester, vid Wermland Opera och Opera Østfold samt i Arméns musikkår.