Klaara Vasara

Klarinett

Den finländska klarinettisten Klaara Vasara tog nyligen sin masterexamen vid Sibelius-Akademin i Helsingfors, där hon studerade för Harri Mäki och Christoffer Sundqvist. Hon är en aktiv orkestermusiker och har vikarierat i flera framstående finländska orkestrar, däribland Helsingfors Stadsorkester, Finska Radions Symfoniorkester och Tapiola Sinfonietta. 

Som kammarmusiker har Klaara Vasara framträtt vid bland annat Åbo musikfestspel och Crusell-veckan i Nystad. Ett av hennes huvudprojekt är Hai Quartet, en ensemble som ägnar sig åt nutida musik och som stått för flera uruppföranden. Klaara Vasara är också en av de konstnärliga ledarna för den äldsta kammarmusikfestivalen i Helsingfors: Kamarikesä.