Samarbeten och partnerskap

Konserthuset Stockholm arbetar med många olika aktörer, dels i fortlöpande samarbeten och dels för enskilda projekt.

El Sistema Södertälje

El Sistema är en global musikrörelse som ger barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans. I Sverige drivs verksamheten i huvudsak via lokala musik- och kulturskolor. El Sistema verkar primärt där behoven är störst och verksamheten involverar även barnens familjer. Samarbetet med El Sistema Södertälje är en viktig del av Konserthusets och Kungliga Filharmonikernas engagemang för unga musiker. Konserthuschef Stefan Forsberg sitter i styrelsen för Stiftelsen El Sistema Sverige.

Läs mer

Projekt Playground

Konserthuset Stockholms huvudsponsor SEB initierade samarbetet mellan Project Playground och Konserthuset. Project Playgrounds vision är att utsatta barn och ungdomar stärker sin tro på framtiden och kan påverka livet i en positiv riktning. I samarbetet mellan SEB, Project Playground och Konserthuset erbjuds en meningsfull fritid för bättre välmående, med aktiviteter och workshops i musik, samt eget musikskapande. Det hela avslutas på Konserthuset med upplevelsen av en konsert.

The Hans and Barbara Bergstrom Foundation

Region Stockholms verksamhetsbidrag till Konserthusets verksamhet kompletteras av sponsring och donationer. The Hans and Barbara Bergstrom Foundation bidrar till sommarmusikerverksamheten och Orkesterakademiens spetsutbildning samt gör det möjligt för skolklasser i region Stockholm att utan kostnad ta del av skolkonserter.

Fritt spelrum

Konserthuset har ett samarbete med ensemblen Fritt spelrum, som leds av Lucy Rugman. Här skapas inkluderande konsertformer. Professionella musiker håller workshops med elever från anpassade skolor, och det hela mynnar ut i en konsert i Konserthuset.

Fritt spelrum (öppnas i nytt fönster)

Musikkonservatoriet Falun

I samarbeten med Musikkonservatoriet Falun skapas nya musikaliska möten mellan musiker i olika åldrar och från olika sammanhang. Dels har det skett genom konsertprojekt, och dels genom att musiker från Orkesterakademin givit mästarklasser. Här har även El Sistema Södertäljes kammarorkester medverkat, liksom Orphei Strängar från kulturskolan i Uppsala. 

Musikkonservatoriet Falun (öppnas i nytt fönster)

NOSPR och Polish Ministry of Culture

Konserthuset Stockholm har genomfört flera samarbeten med polska radions symfoniorkester i Katowice (NOSPR). Dessa har i huvudsak bekostats av polska kulturdepartementet inom ramen för utvecklingsprogrammet Institutions of the Future – en del av kulturstödsprogrammet Inspiring Culture. Bland annat har de båda institutionernas orkesterakademier gjort konserter tillsammans. 

NOSPR (öppnas i nytt fönster)

Sibelius-Akademin

Med bidrag från svenskfinska kulturfonden samt Nordplus (Nordiska ministerrådets program för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna) har Orkesterakademin samarbetat med Sibelius-Akademin i Helsingfors, vilket resulterat i konserter både i Stockholm och Helsingfors.

Nationellt centrum för talangutveckling

Musiker ur Kungliga Filharmonikerna deltar som lärare vid ett flertal kurser som genomförs inom YOMA i Vänersborg, en verksamhet som fångar upp ambitiösa och talangfulla unga musiker från hela Sverige. YOMA står för Young Musicians Academy.

Kompis Sverige

Kompis Sverige arbetar med sociala aktiviteter för att skapa möten mellan nya och etablerade svenskar. Aktiviteterna bidrar till språkträning för nya svenskar och till ett ömsesidigt utbyte av tankar och erfarenheter för alla deltagare. Konserthuset Stockholm har sedan starten 2013 varit med och bjudit in till ett antal konserter per år.

Kompis Sverige (öppnas i nytt fönster)

Kulturskolan

Konserthuset Stockholm samarbetar med Kulturskolan i regionen och även nationellt i olika projekt. Kulturskolor har också möjlighet till särskilda aktiviteter i samband med konsert.

Skolor med musikprofil

Konserthuset och Kungliga Filharmonikerna samarbetar med skolor med musikprofil i Stockholmsregionen vad gäller konsertverksamhet och masterclasses.