Classical Futures Europe

Classical Futures Europe är ett EU-finansierat program för att stödja unga klassiska artisters möjlighet till utveckling som samtidigt främjar kreativa initiativ kring framtidens musikliv.

Classical Futures Europe administreras av ECHO – European Concert Hall Organisation – som genom sina 22 medlemmar erbjuder en rad möjligheter för unga talangfulla klassiska musiker att utvecklas. Med stöd av Classical Futures Europe initierar ECHO kontinuerligt nya samarbeten inom klassisk musik med målsättningen att skapa attraktiva evenemang för både publik och unga begåvade musiker. 

Classical Futures Europe gör det också möjligt för Europas ledande konsertarenor att tillsammans utforska, såväl konstnärligt som socialt, den fulla potentialen av vad ett livaktigt och utåtriktat klassiskt musikliv betyder för musiker, konsertscener, publik och i förlängningen ett levande, kreativt och produktivt samhällsklimat.

Tack vare Classical Futures Europe och stödet från EU har flera angelägna projekt kunnat genomföras i Konserthuset Stockholm.

Läs mer på Classical Futures Europe:s egen webbplats (öppnas i nytt fönster)

Logotyp Classical Futures

 

För att bli en framgångsrik klassisk artist är det allt viktigare att också kunna tala till publiken om musiken man själv spelar. Classical Futures Europe gör det möjligt för de unga musikerna inom Rising Stars att utveckla denna del av sin kommunikation.

Kungliga Filharmonikernas Orkesterakademi är en internationell spetsutbildning inom musik. Classical Futures Europe har möjliggjort ett flertal specialprojekt inom ramen för verksamheten.

Ungdomar från El Sistema Södertälje ställer frågor – och får svar av dirigenten Emilia Hoving.

I kompositionsprojektet Fritt spelrum utforskar elever från Kung Saga-skolan i Hägersten musik och känslor. Tack vare Classical Futures Europe medverkade den hyllade franska pianisten Lise de la Salle vid den avslutande konserten.

Konserthuset Stockholm har genomfört en serie masterclasses där unga internationella artister mött musikstuderande i Sverige.