Genre: Orkestergästspel

Arméchefens konsert – en hyllning till Svenska Armén

Extern arrangör: Försvarsmakten

En musikalisk resa genom flera sekler med Arméns musikkår

Med musik som Hugo Alvéns Festspel, Sean Sibelius Finlandia och Wilhelms Hartewelds Marcia Carolus Rex uppmärksammar vi den Svenska Arméns ärorika historia från 1500-tal till nutid. I ord och ton får vi vara med om en tidsresa genom seklerna där den Svenska Armén stått i fokus. På traditionsenligt vis avslutas konserten med Arméns stora tapto.

Arméns musikkår i Stockholm är Sveriges största paradmusikkår och har ett högt anseende både nationellt och internationellt. Musikkåren uppträder ofta i stora offentliga sammanhang, som nationaldagsfirandet på Skansen och Hans Majestät Konungens födelsedagsfirande på Kungliga slottet.

Leder Arméns musikkår gör Andreas Hanson som är en ofta återkommande gästdirigent vid flera av de ledande skandinaviska orkestrarna, konserthusen och operascenerna, bland annat har han framträtt med Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester och vid operahusen i Stockholm och Köpenhamn.

Extern arrangör: Försvarsmakten

Söndag 21 november 2021
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

150 kr

En musikalisk resa genom flera sekler med Arméns musikkår

Med musik som Hugo Alvéns Festspel, Sean Sibelius Finlandia och Wilhelms Hartewelds Marcia Carolus Rex uppmärksammar vi den Svenska Arméns ärorika historia från 1500-tal till nutid. I ord och ton får vi vara med om en tidsresa genom seklerna där den Svenska Armén stått i fokus. På traditionsenligt vis avslutas konserten med Arméns stora tapto.

Arméns musikkår i Stockholm är Sveriges största paradmusikkår och har ett högt anseende både nationellt och internationellt. Musikkåren uppträder ofta i stora offentliga sammanhang, som nationaldagsfirandet på Skansen och Hans Majestät Konungens födelsedagsfirande på Kungliga slottet.

Leder Arméns musikkår gör Andreas Hanson som är en ofta återkommande gästdirigent vid flera av de ledande skandinaviska orkestrarna, konserthusen och operascenerna, bland annat har han framträtt med Kungliga Filharmonikerna, Sveriges Radios Symfoniorkester och vid operahusen i Stockholm och Köpenhamn.

  • Musiken

    Ungefärliga tider
  • Program saknas
  • Medverkande

  • Arméns Musikkår
  • Andreas Hanson dirigent

Söndag 21 november 2021
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

150 kr