Sök på konserthuset.se
Genre: Kungliga Filharmonikerna

Tonsättarweekend – Musik som uppenbarelse

Flaminis Aura är en cellokonsert som inte liknar något annat.

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare. Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus. Tommie Haglund får allt större uppmärksamhet både här hemma i Sverige och internationellt. Han tilldelades 2014 ett av de finaste priser en nordisk tonsättare kan få, Kungliga musikaliska akademiens stora Christ Johnsonpris. Ur motiveringen: ”Med befriande allvar och personligt tilltal bjuder Tommie Haglund in lyssnaren till sitt poetiska universum.” Nu står han i centrum för Konserthuset Stockholms Tonsättarweekend 2019.

Serenata per Diotima komponerades till 10-årsfirandet av stråkorkestern vid Kulturskolan i Halmstad. Stycket reviderades inför ett framförande på Luzerne Music Centre i USA, delstaten New York, där Haglund var gästtonsättare sommaren 2014. Året före verkets tillkomst hade Tommie Haglunds första barnbarn fötts, och han har berättat om hur blicken in i den lilla flickans ögon återklingar i musiken. I Platons dialog Gästabudet där kärlekens väsen avhandlades var Diotima prästinnan.

Cellokonserten Flaminis Aura är musik ”som söker sig framåt med en alltid närvarande sångbarhet”. En formulering hämtad ur prismotiveringen till Christ Johnsonpriset som Tommie Haglund fick 2014. Stycket skrevs redan 2002 under en ytterst plågsam och hotfull sjukdomsperiod, när Haglund levde med döden i ständig närhet. Titeln refererar till ett latinskt uttryck för ett kristet rituellt tillstånd som infinner sig strax före en religiös uppenbarelse.  Det är också titeln på en cd med musik av Tommie Haglund, bland annat den här cellokonserten, från 2016 som höjts till skyarna av en enig kritikerkår.

Tommie Haglund studerade komposition för Sven-Eric Johanson, och sökte sig privat till Frederick Delius amanuens Eric Fenby, professor i komposition vid Royal Academy of Music i London. Som vi kan höra i Intermezzo ur operan Fennimore och Gerda finns också ett visst släktskap mellan Delius drömska och sensuella musik och Haglunds personligt känsliga visioner.

Halmstad är Tommie Haglunds uppväxtstad och där är han fortfarande verksam. Han tilldelades 2017 också Halmstads kommuns hedersbevisning. La rosa profunda – Den oändliga rosen är en beställning från staden till 700-årsjubileet 2007.

Kungliga Filharmonikernas beställning till Tonsättarweekend med Tommie Haglund är en nykomponerad symfoni, och så här säger han om musiken: ”Swedenborg talar om att den egentliga oskuldsfullheten inte finns någon annanstans än i vishet. Att människan är visare ju mer oskuldsfull hon är. Vi lever i tider då oskuldsfullhet närmast kan ses som ett skämt. Det säger en del om vår tid och behovet av tillgång till ett inre tillstånd som kan stå emot alla hot. Min symfoni är ett försök att beskriva mina känslor omkring detta. Så gott jag förmår. Jag har försökt att väva in både diaboliska, smärtfyllda och drömskt genomlysta tillstånd. Som livet självt.”

Flaminis Aura är en cellokonsert som inte liknar något annat.

Lördag 30 mars 2019
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.30

Pris:

125-420 kr

Tommie Haglund är en av Skandinaviens mest särpräglade och visionära tonsättare. Att höra hans musik är som att befinna sig i ett sällsamt klangligt kosmos där mörkret är högst närvarande, men också ett livgivande okuvligt ljus. Tommie Haglund får allt större uppmärksamhet både här hemma i Sverige och internationellt. Han tilldelades 2014 ett av de finaste priser en nordisk tonsättare kan få, Kungliga musikaliska akademiens stora Christ Johnsonpris. Ur motiveringen: ”Med befriande allvar och personligt tilltal bjuder Tommie Haglund in lyssnaren till sitt poetiska universum.” Nu står han i centrum för Konserthuset Stockholms Tonsättarweekend 2019.

Serenata per Diotima komponerades till 10-årsfirandet av stråkorkestern vid Kulturskolan i Halmstad. Stycket reviderades inför ett framförande på Luzerne Music Centre i USA, delstaten New York, där Haglund var gästtonsättare sommaren 2014. Året före verkets tillkomst hade Tommie Haglunds första barnbarn fötts, och han har berättat om hur blicken in i den lilla flickans ögon återklingar i musiken. I Platons dialog Gästabudet där kärlekens väsen avhandlades var Diotima prästinnan.

Cellokonserten Flaminis Aura är musik ”som söker sig framåt med en alltid närvarande sångbarhet”. En formulering hämtad ur prismotiveringen till Christ Johnsonpriset som Tommie Haglund fick 2014. Stycket skrevs redan 2002 under en ytterst plågsam och hotfull sjukdomsperiod, när Haglund levde med döden i ständig närhet. Titeln refererar till ett latinskt uttryck för ett kristet rituellt tillstånd som infinner sig strax före en religiös uppenbarelse.  Det är också titeln på en cd med musik av Tommie Haglund, bland annat den här cellokonserten, från 2016 som höjts till skyarna av en enig kritikerkår.

Tommie Haglund studerade komposition för Sven-Eric Johanson, och sökte sig privat till Frederick Delius amanuens Eric Fenby, professor i komposition vid Royal Academy of Music i London. Som vi kan höra i Intermezzo ur operan Fennimore och Gerda finns också ett visst släktskap mellan Delius drömska och sensuella musik och Haglunds personligt känsliga visioner.

Halmstad är Tommie Haglunds uppväxtstad och där är han fortfarande verksam. Han tilldelades 2017 också Halmstads kommuns hedersbevisning. La rosa profunda – Den oändliga rosen är en beställning från staden till 700-årsjubileet 2007.

Kungliga Filharmonikernas beställning till Tonsättarweekend med Tommie Haglund är en nykomponerad symfoni, och så här säger han om musiken: ”Swedenborg talar om att den egentliga oskuldsfullheten inte finns någon annanstans än i vishet. Att människan är visare ju mer oskuldsfull hon är. Vi lever i tider då oskuldsfullhet närmast kan ses som ett skämt. Det säger en del om vår tid och behovet av tillgång till ett inre tillstånd som kan stå emot alla hot. Min symfoni är ett försök att beskriva mina känslor omkring detta. Så gott jag förmår. Jag har försökt att väva in både diaboliska, smärtfyllda och drömskt genomlysta tillstånd. Som livet självt.”

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Tommie Haglund Serenata per Diotima för stråkar
  12 min
 • Frederick Delius Intermezzo ur Fennimore and Gerda
  5 min
 • Tommie Haglund Flaminis aura för cello och orkester
  37 min
 • Paus
  20 min
 • Tommie Haglund La rosa profunda för sopran och orkester
  13 min
 • Tommie Haglund Symfoni
  43 min
 • Medverkande

 • Kungliga Filharmonikerna
 • Tobias Ringborg dirigent
 • Miah Persson sopran
 • Narek Hakhnazaryan cello

Lördag 30 mars 2019
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.30

Pris:

125-420 kr