Genre: Kammarmusik

Brooklyn Rider

Från barock till nutida med den spännande amerikanska kvartetten.

New York-baserade stråkkvartetten Brooklyn Rider har sedan starten 2005 lockat en bred publik med sina konserter som gärna rör sig över genrer. Man gästade Konserthuset vid en uppmärksammad konsert 2014 och gjorde även en klubbspelning på Fotografiska. Allt i linje med ensemblens vilja att gå utanför det traditionella och invanda.

Vid sitt efterlängtade återbesök i Konserthuset spänner programmet från brittisk barock till franska Betsy Jolas tredje stråkkvartett från 1973, som i nio delar utforskar musikens gåtfulla universum. En helt annan karaktär har Mozarts stråkkvartett i C-dur, ofta kallad dissonanskvartetten på grund av den långa och effektfulla inledningen, som vi i dag inte alls upplever särskilt dissonant.

Efter Arvo Pärts meditativa Solfeggio avslutar Brooklyn Rider med Brahms underbara tredje stråkkvartett. De inledande och avslutande delarna präglas av ett härligt och hetsigt temperament, och däremellan finns både ömsint och ljusskimrande musik. 

***

Boka före biljettsläppet!

Den här konserten ingår i vår serie Stråkkvartetter. Du kan säkra din plats genom att köpa konsertserien redan nu – dessutom med 25 procent rabatt på biljettpriset.

Läs mer om konsertserien Stråkvartetter

Från barock till nutida med den spännande amerikanska kvartetten.

Lördag 22 mars 2025
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

350 kr

New York-baserade stråkkvartetten Brooklyn Rider har sedan starten 2005 lockat en bred publik med sina konserter som gärna rör sig över genrer. Man gästade Konserthuset vid en uppmärksammad konsert 2014 och gjorde även en klubbspelning på Fotografiska. Allt i linje med ensemblens vilja att gå utanför det traditionella och invanda.

Vid sitt efterlängtade återbesök i Konserthuset spänner programmet från brittisk barock till franska Betsy Jolas tredje stråkkvartett från 1973, som i nio delar utforskar musikens gåtfulla universum. En helt annan karaktär har Mozarts stråkkvartett i C-dur, ofta kallad dissonanskvartetten på grund av den långa och effektfulla inledningen, som vi i dag inte alls upplever särskilt dissonant.

Efter Arvo Pärts meditativa Solfeggio avslutar Brooklyn Rider med Brahms underbara tredje stråkkvartett. De inledande och avslutande delarna präglas av ett härligt och hetsigt temperament, och däremellan finns både ömsint och ljusskimrande musik. 

***

Boka före biljettsläppet!

Den här konserten ingår i vår serie Stråkkvartetter. Du kan säkra din plats genom att köpa konsertserien redan nu – dessutom med 25 procent rabatt på biljettpriset.

Läs mer om konsertserien Stråkvartetter

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Wolfgang Amadeus Mozart Stråkkvartett C-dur ’’Dissonanskvartetten’’
  31 min
 • Henry Purcell Fantasia F-dur ”Upon one note” Z 745, version för stråkkvartett
  3 min
 • Betsy Jolas Quatuor III ”9 Études” för stråkkvartett
  17 min
 • Paus
  25 min
 • Arvo Pärt Solfeggio för stråkkvartett
  6 min
 • Johannes Brahms Stråkkvartett nr 1 c-moll
  33 min
 • Medverkande

 • Brooklyn Rider

Lördag 22 mars 2025
kl 16.00

Sluttid ca kl 18.00

Pris:

350 kr


Vandra genom Konserthusets fantastiska interiör och lär mer om dess konstskatter.