Genre: Utställning

Sommarutställning – Så långt näsan räcker

Satiriska bilder och texter av Kent Wisti.

Kent Wisti är prästen och konstnären som blivit en enormt uppskattad satiriker. Sommarens utställning i Konserthuset heter Så långt näsan räcker, och visar upp ett femtiotal av hans mest karaktäristiska bilder och texter. Det är en utställning som sätter fingret på smärtpunkter i samtiden, med lika mycket humanism som humor. 2017 utsågs Kent Wisti till årets förnyare av Svenska kyrkan.

Kent Wistis ”gubbar” kommer att synas på flera sätt i sommarutställningen. De visas inte enbart som bilder utan besökaren kan även träffa dem i ett zoom-möte (!) på digital skärm. Man kommer även att kunna ta del av en porträttfilm om Kent Wisti och hans konstnärskap.

Kent Wistis satirteckningar ger oss en tillspetsad bild av rådande normer och värderingar, och får oss att tänka ett steg längre. Han är orädd och rebellisk och väjer inte för svåra och känsliga frågor. Med en omisskännlig värme och medmänsklighet står han alltid på de svagas sida. ”Satir är en genre som handlar om makt och maktstrukturer”, säger han. ”Om att förlänga den mäktiges steg så att löje uppstår och den mäktige mister balansen. Samma manöver kan så klart göras mot den maktlöse och den vanmäktige, men då är det inte längre satir.”

Kent Wisti är född 1971 i Småland och bosatt i Lund. Han är verksam som präst, målare, tecknare, grafiker, författare och satirtecknare. Han arbetar sedan 2017 som stiftsadjunkt för mission i Lunds stift.

Tack till Magasinet Falun som producerade utställningen Hej Samtiden! med Kent Wistis bilder 2021, varifrån delar av utställningen Så långt näsan räcker har hämtats.

Satiriska bilder och texter av Kent Wisti.

Söndag 21 augusti 2022
kl 11.00

Sluttid ca kl 17.00

Kent Wisti är prästen och konstnären som blivit en enormt uppskattad satiriker. Sommarens utställning i Konserthuset heter Så långt näsan räcker, och visar upp ett femtiotal av hans mest karaktäristiska bilder och texter. Det är en utställning som sätter fingret på smärtpunkter i samtiden, med lika mycket humanism som humor. 2017 utsågs Kent Wisti till årets förnyare av Svenska kyrkan.

Kent Wistis ”gubbar” kommer att synas på flera sätt i sommarutställningen. De visas inte enbart som bilder utan besökaren kan även träffa dem i ett zoom-möte (!) på digital skärm. Man kommer även att kunna ta del av en porträttfilm om Kent Wisti och hans konstnärskap.

Kent Wistis satirteckningar ger oss en tillspetsad bild av rådande normer och värderingar, och får oss att tänka ett steg längre. Han är orädd och rebellisk och väjer inte för svåra och känsliga frågor. Med en omisskännlig värme och medmänsklighet står han alltid på de svagas sida. ”Satir är en genre som handlar om makt och maktstrukturer”, säger han. ”Om att förlänga den mäktiges steg så att löje uppstår och den mäktige mister balansen. Samma manöver kan så klart göras mot den maktlöse och den vanmäktige, men då är det inte längre satir.”

Kent Wisti är född 1971 i Småland och bosatt i Lund. Han är verksam som präst, målare, tecknare, grafiker, författare och satirtecknare. Han arbetar sedan 2017 som stiftsadjunkt för mission i Lunds stift.

Tack till Magasinet Falun som producerade utställningen Hej Samtiden! med Kent Wistis bilder 2021, varifrån delar av utställningen Så långt näsan räcker har hämtats.

Söndag 21 augusti 2022
kl 11.00

Sluttid ca kl 17.00