Klas Gagge

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1987.

Klas Gagge är filharmoniker sedan 1987. Han studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm; cellospel för Ola Karlsson och kammarmusik för Kurt Lewin. Han har även studerat utomlands för Paul Tortelier, William Pleeth, Siegmund Nissel och Sándor Végh.

Klas Gagge har alltid haft ett starkt intresse för kammarmusik och erhöll 1985, som medlem i Briokvartetten, Kungliga Musikhögskolans första stråkkvartettdiplom. Briokvartetten tilldelades också Kungliga Musikaliska akademiens större utlandsstipendium och stipendium ur Sten Frykbergs minnesfond samt spelade in Algot Haquinius’ stråkkvartett på cd för Musica Sveciae. Klas Gagge har även spelat i Sergelkvartetten och i Mengkvartetten, som bildades år 2000 och som bland annat turnerat i Kina.

Klas Gagge är också aktiv i kammarmusik- och orkesterprogramrådsarbetet i Konserthuset. Han deltar dessutom i Kungliga Musikaliska Akademiens projekt Levande Musikarv, som inventerar den äldre svenska musiken för en internetbaserad databas. För Levande Musikarv har Gagge gjort kritiska editioner av verk av Amanda Maier, Laura Netzel och Joseph Dente. Av Kungliga Musikaliska Akademien har han dessutom tilldelats stipendier för att i utlandet forska i Amanda Maiers och Ingeborg von Bronsarts liv och verk.

Klas Gagge har vid ett flertal tillfällen inbjudits av Friends of Stenhammar i Tokyo för att medverka vid festivaler med svensk musik. Klas Gagge utsågs till Årets filharmoniker 2004.

klas.gagge@konserthuset.se