Vänföreningen

Föreningen Filharmonikernas Vänner finns till för orkestern och musikerna. Stipendieverksamheten är en av grundbultarna i verksamheten.

Kungliga Filharmonikerna har många fans och vänner. Inte minst märks det i den månghövdade Vänföreningen – Sveriges största orkestervänförening! 

Föreningen bildades redan 1987 med syfte att på olika sätt stödja Kungliga Filharmonikerna. Varje år delar föreningen ut ett antal stipendier, vilka inte bara uppmärksammar förtjänta orkestermedlemmar utan även finansierar beställningsverk, utbildningsresor och instrumentköp.

För medlemmar

Vänföreningens verksamhet för medlemmar består av vänträffar, musikresor, lyssnarcirklar och möjlighet att närvara vid vissa repetitioner.

Medlemskap

Det är enkelt att bli medlem. Du blir det genom att betala årsavgiften. Den som vill kan samtidigt ge ett personligt bidrag till stipendiefonden.

Årsavgiften är 250 kr för en medlem och 350 kr för två medlemmar på samma adress. Betalas till plusgiro 25 45 66-3, bankgiro 5783-7296 eller via swish 123 352 59 20.

Mer information på Vänföreningens hemsida (öppnas i nytt fönster)