Sök på konserthuset.se

Vänföreningen

Föreningen Filharmonikernas Vänner finns till för orkestern och musikerna. Stipendieverksamheten är en av grundbultarna i verksamheten.

Jubilerande förening

Kungliga Filharmonikerna har många fans och vänner. Inte minst märks det i den månghövdade Vänföreningen – Sveriges största orkestervänförening! 

Våren 2017 är det 30 år sedan Föreningen Filharmonikernas Vänner bildades. Detta kommer att firas bland annat genom ett särskilt jubileumsstipendium. Stipendieverksamheten är en av grundbultarna i verksamheten. Vänföreningen uppmärksammar på detta sätt inte bara förtjänta orkestermedlemmar utan finansierar också beställningsverk, utbildningsresor och instrumentköp.

För medlemmar

Vänföreningens verksamhet för medlemmar består av vänträffar, musikresor, lyssnarcirklar och möjlighet att närvara vid vissa repetitioner.

Medlemskap

Det är enkelt att bli medlem. Du blir det genom att betala årsavgiften. Den som vill kan samtidigt ge ett personligt bidrag till stipendiefonden.

Årsavgiften är 250 kr för en medlem och 350 kr för två medlemmar på samma adress. Betalas enklast till plusgiro 25 45 66-3.

Mer information på Vänföreningens hemsida, öppnas i nytt fönster