Annika Schönning

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1988.

Annika Schönning har spelat i andraviolinstämman i Kungliga Filharmonikerna sedan 1988. Efter inledande studier vid Högre musikskolan i Falun, nuvarande Musikkonservatoriet, studerade hon på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Harald Thedéen och tog även diplom med Briokvartetten. Förutom studier för Sven Karpe har hon även med stöd av Kungliga Musikaliska akademiens Stora utlandsstipendium studerat för Sandor Végh i Salzburg.

Annika Schönning var åren 1984–2006 medlem av Stockholm Sinfonietta. Hon har dessutom ett starkt intresse för kammarmusik och medverkar regelbundet i Konserthusets serier Filharmoniker i närbild och Soppkonserter.

Vid sidan av sin tjänst i Kungliga Filharmonikerna har hon även studerat musikpsykologi, vilket 2002 resulterade i C-uppsatsen Drömdirigenten sedd ur orkestermusikerns perspektiv. Hon tog dessutom 2012 en filosofie magister-examen i musikpedagogik vid Kungliga Musikhögskolan med uppsatsen Livslångt lärande – en studie om orkestermusiker i ”den tredje åldern”.

annika.schonning@konserthuset.se