Emma Agnas de Frumerie

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2010.

Emma Agnas de Frumerie är medlem av Kungliga filharmonikerna sedan hösten 2010. Hon var tidigare anställd i förstaviolinstämman i Göteborgs symfoniorkester.

Emma Agnas de Frumerie studerande vid Göteborgs musikhögskola för Per Enoksson. Därefter fortsatte hon sina studier i ytterligare tre år vid Kungliga Musikhögskolan/Edsberg för Magnus Ericsson och Peter Herrestahl. Där bedrev hon även särskilda studier i kammarmusik för Mats Zetterqvist. Våren 2006 avslutade hon en tvåårig masterutbildning vid Norges musikhögskola i Oslo för Peter Herrestahl och under dessa år hade hon även en stipendieplats i Norska kammarorkestern.

Emma Agnas de Frumerie är vid sidan av tjänsten i Kungliga Filharmonikerna också medlem i gruppen SeLest som uppmärksammats för annorlunda framföranden av klassisk musik, bland annat Mozarts Requiem. Hon även en mycket aktiv kammarmusiker och har vid ett flertal tillfällen medverkat i Konserthusets serier Soppkonserter och Filharmoniker i närbild. 

Emma är förnärvarande tjänstledig.

emma.de.frumerie@konserthuset.se