Sök på konserthuset.se

Violin 2, tutti

Kungliga Filharmonikerna söker två violin 2, tutti. Startdatum: 1 januari 2022.

Ansökan med CV ska vara oss tillhanda senast den 21 oktober 2021. Provspelning äger rum i Konserthuset Stockholm den 26 och 27 november 2021 efter personlig kallelse.

Provspelningsrepertoar:

  1. Mozart, Wolfgang Amadeus
    Violinkonsert nr 3, 4 eller 5, sats 1 och 2 utan kadens
  2. Sats 1 ur en av de ”stora” violinkonserterna, med kadens
  3. Orkesterutdrag
    Erhålls i samband med kallelse

Ansökan sker genom att fylla i nedanstående formulär.

Vid frågor kring utdrag eller provspelningen i allmänhet, vänligen kontakta violin2tutti@konserthuset.se.

Vid övriga frågor, kontakta Anders Linder, Orkesterchef Kungliga Filharmoniska orkestern; anders.linder@konserthuset.se.

Ansökan


Personuppgiftspolicy >

En bekräftelse skickas automatiskt till angiven e-postadress.