Sök på konserthuset.se

Ethel Smyths dubbelkonsert

Filharmonikerna Andrej Power och Martin Schöpfer är solister när Dame Ethel Smyths ovanliga och banbrytande dubbelkonsert framförs i Konserthuset.

Nu framförs Dame Ethel Smyths konsert för den ovanliga kombinationen violin och horn i Konserthuset för första gången. Som solister hör vi medlemmar ur Kungliga Filharmonikerna. Violinisten Andrej Power är konsertmästare och Martin Schöpfer är orkesterns solohornist. Orkestern leds av sin tidigare chefdirigent, numera hedersdirigent, Sakari Oramo.

Dubbelkonserten är det första betydande stycket i hornrepertoaren av en kvinna och skrevs 1927, när Smyth närmade sig 70 år. Medan många tonsättare från tidigt 1900-tal experimenterade med radikalt nya former kan Smyths komponerande ses som en fortsättning på 1800-talets musiktradition.

Det är ett romantiskt och passionerat verk, fyllt av melodisk trollkraft. Trots att hennes stil springer ur senromantiken kan sättet hon använder hornets fulla klang anses vara banbrytande för tiden: det är krävande violin- och hornstämmor.

Ethel Smyth föddes 1858 och var under sin levnad uppmärksammad både som tonsättare och som en av de ledande gestalterna i suffragettrörelsen, som kämpade för kvinnlig rösträtt i England. Smyth växte upp under den viktorianska eran i Storbritannien, där hon trotsade samhälleliga begränsningar, som bland annat sa att en kvinna inte borde ha ett yrke.

Smyth insisterade på en utbildning, hon insisterade på framföranden av sin musik, och hon insisterade på att få sina verk publicerade. Mot familjens vilja studerade hon vid Leipzigkonservatoriet och under sina studier träffade hon bland andra Dvorák, Grieg, Tjajkovskij, Brahms och Clara Schumann. Smyth var helt enkelt en förkämpe för kvinnors rättigheter och en pionjär i den klassiska musikvärlden.

Samtidigt blev hon förminskad som ”kvinnlig” tonsättare, och förpassad till periferin. Hennes musik släpptes aldrig in i musiklivets huvudfåra och hon blev kritiserad för att inte kunna mäta sig med männen ­– trots att hon skrev raffinerade kompositioner som utan tvekan håller samma kvalitet som hos framstående manliga kollegor.

Efter sin död 1944 var hon relativt okänd för omvärlden, men intresset för hennes liv och musik har ökat under det senaste decenniet. Kungliga Filharmonikerna har framfört verk av Smyth flera gånger, till exempel hennes Serenad i D-dur, Mässa i D och musik från operan The Wreckers.

— Anna Bjermqvist

Konserter

  • Genre: Kungliga Filharmonikerna

    Filharmoniker är solister och hedersdirigenten Sakari Oramo leder.

    Onsdag 16 november 2022 kl 19.00
  • Genre: Kungliga Filharmonikerna

    Filharmoniker är solister och hedersdirigenten Sakari Oramo leder.

    Torsdag 17 november 2022 kl 19.00