Sök på konserthuset.se

Tala med musik

Hav är en ny föreställning av och med individer med funktionsvariation. Musikern Lucy Rugman berättar om hur musik når bortom ord.

Fritt spelrum är ett projekt där barn från anpassade skolor möter professionella musiker och själva får skapa, musicera och framträda i konserthus. Klarinettisten Lucy Rugman är initiativtagare och ledare. Hon har sedan 2019 gjort flera projekt i Konserthuset Stockholm tillsammans med elever med funktionsvariationer av olika slag.

Vad är det som gör musik till ett så bra verktyg i det här arbetet?

– Musiken är ett språk som alla förstår, förklarar Lucy Rugman. Alla människor är inte verbala, utan kanske upplever omvärlden mer med kroppen och sina sinnen, utan orden. Och musiken talar direkt, utan att det behövs en kognitiv förståelse.

– Man kan till exempel föra samtal med trummor: någon slår på en trumma, och den andra svarar. Det är så nära känslorna och märks direkt, ofta med skratt. Eller som när jag spelar på min klarinett för någon som kanske bara kan röra på ögonen: då tolkar jag ögonrörelserna med musik – om de tittar upp spelar jag uppåt, och ner så spelar jag melodin nedåt.

Det uppstår ett samspel?

– Javisst, för de märker att de ”styr” mig, och har i den stunden kontroll över vad som händer. Har man inte alls verbala förmågor så är det annars i vardagen att andra styr. Det är ett sätt att samarbeta som blir väldigt fint, och som är en utmaning för mig som musiker också. Jag får jättemycket tillbaka.

Fritt spelrum är en tämligen unik företeelse i Sverige. Däremot ett område som är väl utvecklat i Lucy Rugmans hemland England, berättar hon.

– Hos de flesta institutioner, konserthus och orkestrar finns särskilda avdelningar för barn, lärande och deltagande i samhälleliga insatser. Musiker åker ut till äldreboenden, förskolor eller fängelser för att skapa något tillsammans. Det är djupgående och långsiktiga satsningar. London Symphony Orchestra har till exempel olika projekt inom det man kallar LSO Discovery.

Nu väntar Hav – en föreställning om klimatutmaningar och om havets skönhet. Denna gång sker det tillsammans med vuxna med funktionsvariationer, ett samarbete med Mosaikteatern. Det blir sammanlagt sex skolföreställningar av Hav under perioden 5–7 oktober.

Lucy Rugman medverkar tillsammans med gitarristen Emma Nordenstam och slagverkaren Johan E Andersson.

— Vi kommer att improvisera fram musiken, med inspiration från klassisk musik. Debussys La mer fungerar som ram och allt berättas genom musik och rörelser, helt utan ord.


— Tony Lundman

Konserter

 • Genre: Skola

  En poetisk föreställning med klassisk musik och skådespelare från Mosaikteatern.

  Onsdag 5 oktober 2022 kl 09.30
 • Genre: Skola

  En poetisk föreställning med klassisk musik och skådespelare från Mosaikteatern.

  Onsdag 5 oktober 2022 kl 11.30
 • Genre: Skola

  En poetisk föreställning med klassisk musik och skådespelare från Mosaikteatern.

  Torsdag 6 oktober 2022 kl 09.30
 • Genre: Skola

  En poetisk föreställning med klassisk musik och skådespelare från Mosaikteatern.

  Fredag 7 oktober 2022 kl 09.30