Sök på konserthuset.se

Terra Magna

Människa och miljö. I Terra Magna, den tredje föreställningen med Kungliga Filharmonikerna och konstnärsduon Alexandrov Klum, fokuseras på hoppet och det gemensamma ansvarstagandet för en paradisisk men skör värld.

I en tid av apokalyptiska framtidsscenarier och nedslående forskningsresultat om människans negativa påverkan på miljön är det lätt att tappa hoppet. Finns det andra sätt att mana oss till förändrade beteenden än genom fakta och statistik?

Det är en fråga som är ständigt aktuell för konstnärsduon Alexandrov Klum. Tillsammans skapar konstnärerna, filmskaparna och fotograferna Iris och Mattias Alexandrov Klum konstprojekt som tar upp miljöfrågor och placerar dem i vävar av filosofi, vetenskap och mytologi, med syftet att beröra.
– Det finns hopp om att få behålla allt det förunderligt vackra som vår planet bjuder, säger Mattias, men vi tror att det krävs känslomässiga kopplingar för att ett skifte ska kunna ske.

Mattias och Iris arbetar tätt tillsammans, och under intervjun med Lyssna slingrar sig deras formuleringar in och ur varandra som två samspelta melodislingor. I sina projekt sammansmälter de fakta med egna upplevelser och fiktiva världar, som sedan presenteras genom film- och stillbildsprojiceringar, installationer, musik och berättande.

Den första föreställningen, Sagor från verkligheten från 2018, var en kalejdoskopisk inträdesbiljett till Alexandrov Klums värld. Våren därpå gjordes Vågorna, som berättade om vårt förhållande till vatten.
– Tanken på att vi både alstrar och tar emot vågor väcker en känsla av förgänglighet, något som är extra viktigt idag när vi pressar vår natur och oss själva som vi gör, säger Mattias.

Liksom vid de två tidigare föreställningarna är det David Björkman som dirigerar, och musiken till Terra Magna har valts i samarbete mellan Björkman, Alexandrov Klum och Konserthusets programchef
Fredrik Andersson. Genom föreställningen löper två parallella resor, en genom vårt inre och en runt vår jord.

– Vi har samlat in berättelser från människor världen över, som under tusentals år levt i harmoni med vår jord, och i föreställningen ser vi på dem som genom ett nyckelhål, berättar Iris. Om vi lyssnar på människor som lever som ett med naturen kan vi kanske bli bättre på att värdera den värld vi fått till låns, fortsätter hon.

Modern vetenskap söker svaren genom att ställa de frågor som ökar vår kunskap. Det är precis så Alexandrov Klum resonerar.
– Vi arbetar interdisciplinärt mellan vetenskap och konst, och interaktivt med publiken och orkestern. Det handlar om att skapa en gemensam upplevelse i stunden, och jag tror att vi i vårt århundrade behöver bli mer medvetna om närvaron och magin i nuet, säger Iris.

När de är ute i fält ser de på nära håll den negativa påverkan som människan har på naturen. Ibland känner de maktlöshet och ilska, men låter sig inte fastna i den.

– Maktlöshet brukar leda till passivitet och ilska till motsättningar, och det är farligt. Vi försöker hålla fast vid hoppet och möjligheterna, säger Iris.
– Även katastrofscenarierna är en del av vår värld, och vi måste betrakta dem på ett nyktert sätt, fortsätter Mattias. Det är viktigt att förstå utmaningarna men inte bli rädd, utan istället tänka: ok, vad kan jag göra utifrån mitt perspektiv?

Om man lyckas med det skapar man utrymmen för förändring, menar Mattias. Det är också en del av deras vision att publiken ska få samma känsla av förstärkt upplevelse i nuet som de själva får på de platser de besöker.

– Som publik i Konserthuset befinner man sig i en ganska kontrollerad miljö, men vår önskan är att man ska låta sig tas med på resan medan man sitter där, genom de konstformer som tillsammans bildar föreställningen, säger Iris.
Framtiden för vår planet är beroende av ett gemensamt ansvarstagande, men för att vi ska inspireras till att ta ett individuellt ansvar behöver vi bli berörda på djupet, och det är där det konstnärliga uttrycket kan vara avgörande.

– Allt detta vi ser runt omkring oss är värt att älska, säger Iris. Det paradisiska kan vara här och nu, med alla sina skönhetsfel och brister. Våga älska det ofullkomliga och det fula!

— Anna Nyhlin

Konserter

  • Genre: Kungliga Filharmonikerna

    Den här konserten har ställts in.

    Lördag 4 april 2020 kl 15.00