Genre: Kungliga Filharmonikerna

Porträtt av Lars-Erik Larsson

Christian Lindberg och Kungliga Filharmonikerna spelar en älskad tonsättare.

Har du konsertserien Onsdag Stor? Du får information per e-post om vad som gäller för dig vid detta konserttillfälle. Du kan även hitta uppdaterad information på ditt kundkonto.

Här hittar du mer information om biljetthantering och återköp

***

OBS! Programändring jämfört med tidigare annonserad konsert.

Lars-Erik Larsson (1908–86) är en av våra allra mest omtyckta tonsättare, och det tack vare framför allt två ofta framförda verk: Förklädd Gud och Pastoralsvit. Den här porträttkonserten breddar och fördjupar bilden av Larssons skapande genom att presentera musik som mer sällan står på repertoaren.

Den Skåne-födde tonsättaren Lars-Erik Larsson studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under 1920-talet, och därefter även privat för en storhet som Alban Berg i Wien. Den mångsidige Larsson var därefter vid sidan av sitt komponerande även verksam som kritiker och som dirigent – inte minst knuten som kapellmästare vid Sveriges Radio från mitten av 1930- till mitten av 1950-talet. Han skrev även filmmusik och en del populärmusik. Åren 1947–59 var han den förste professorn i komposition vid musikhögskolan i Stockholm.

Lars-Erik Larssons musik kan kanske beskrivas som nyromantisk, men med personliga harmoniska vändningar och en egensinnig melodik och frasering som är Larssons egen – och lätt igenkännbar. Lyrisk fantasi från 1967, som följer på konsertens inledande uvertyr från 1934, är ett slående exempel på detta.

Dirigenten och trombonisten Christian Lindberg leder Kungliga Filharmonikerna och Lindberg är även trombonsolist i Concertino för trombon och stråkar – ett exempel ur den serie om inte mindre än tolv verk som Larsson vid mitten av 1950-talet komponerade för olika soloinstrument och stråkar.  

Avslutningsvis Symfoni nr 3 från 1945, uruppförd av just Kungliga Filharmonikerna under ledning av Tor Mann den 10 februari 1946. Larsson var starkt självkritisk när det gällde symfonierna, och drog bland annat tillbaka den andra symfonin. Det är i dag svårt att förstå hans ängslan inför den symfoniska traditionen, för även om man kan ana stora förebilder som  Sibelius och Nielsen, så möter man framför allt Larssons omisskänliga musikaliska vändningar.

***

Biljettinformation

Denna konsert kommer att genomföras för en publik på max 50 personer. Den anpassade salsplanen tillåter två platser intill varandra vid bokning online.

Läs om hur vi arbetar för ett tryggt konsertbesök

Christian Lindberg och Kungliga Filharmonikerna spelar en älskad tonsättare.

Onsdag 11 november 2020
kl 19.00

Sluttid ca kl 20.45

Pris:

350 kr

Har du konsertserien Onsdag Stor? Du får information per e-post om vad som gäller för dig vid detta konserttillfälle. Du kan även hitta uppdaterad information på ditt kundkonto.

Här hittar du mer information om biljetthantering och återköp

***

OBS! Programändring jämfört med tidigare annonserad konsert.

Lars-Erik Larsson (1908–86) är en av våra allra mest omtyckta tonsättare, och det tack vare framför allt två ofta framförda verk: Förklädd Gud och Pastoralsvit. Den här porträttkonserten breddar och fördjupar bilden av Larssons skapande genom att presentera musik som mer sällan står på repertoaren.

Den Skåne-födde tonsättaren Lars-Erik Larsson studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm under 1920-talet, och därefter även privat för en storhet som Alban Berg i Wien. Den mångsidige Larsson var därefter vid sidan av sitt komponerande även verksam som kritiker och som dirigent – inte minst knuten som kapellmästare vid Sveriges Radio från mitten av 1930- till mitten av 1950-talet. Han skrev även filmmusik och en del populärmusik. Åren 1947–59 var han den förste professorn i komposition vid musikhögskolan i Stockholm.

Lars-Erik Larssons musik kan kanske beskrivas som nyromantisk, men med personliga harmoniska vändningar och en egensinnig melodik och frasering som är Larssons egen – och lätt igenkännbar. Lyrisk fantasi från 1967, som följer på konsertens inledande uvertyr från 1934, är ett slående exempel på detta.

Dirigenten och trombonisten Christian Lindberg leder Kungliga Filharmonikerna och Lindberg är även trombonsolist i Concertino för trombon och stråkar – ett exempel ur den serie om inte mindre än tolv verk som Larsson vid mitten av 1950-talet komponerade för olika soloinstrument och stråkar.  

Avslutningsvis Symfoni nr 3 från 1945, uruppförd av just Kungliga Filharmonikerna under ledning av Tor Mann den 10 februari 1946. Larsson var starkt självkritisk när det gällde symfonierna, och drog bland annat tillbaka den andra symfonin. Det är i dag svårt att förstå hans ängslan inför den symfoniska traditionen, för även om man kan ana stora förebilder som  Sibelius och Nielsen, så möter man framför allt Larssons omisskänliga musikaliska vändningar.

***

Biljettinformation

Denna konsert kommer att genomföras för en publik på max 50 personer. Den anpassade salsplanen tillåter två platser intill varandra vid bokning online.

Läs om hur vi arbetar för ett tryggt konsertbesök

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Lars-Erik Larsson Konsertuvertyr nr 1
  9 min
 • Lars-Erik Larsson En vintersaga "Fyra vinjetter till Shakespeares drama"
  10 min
 • Lars-Erik Larsson Concertino för trombon och stråkar
  11 min
 • Paus
  25 min
 • Lars-Erik Larsson Symfoni nr 3
  36 min
 • Medverkande

 • Kungliga Filharmonikerna
 • Christian Lindberg dirigent & trombonsolist

Onsdag 11 november 2020
kl 19.00

Sluttid ca kl 20.45

Pris:

350 kr