Sök på konserthuset.se
Genre: Kammarmusik

Sommarmusiker: Kvintett Kvintessens

Klassiker ur kammarmusikrepertoaren.

Pianokvintetten Kvintett Kvintessens bildades 2017 då samtliga medlemmar studerade vid musikskolan Lilla Akademien. Ensemblen består av Ami-Louise Johnsson och Elise Vats Jonsson på violiner, Hugo Svensson på viola, Joel Axell på cello och Daniel Xia på piano. Repertoaren består av såväl välkända kammarmusikklassiker som nyare material. Efter sommaren studerar medlemmarna vidare på olika skolor: vid Lilla Akademien samt i London vid Royal College of Music och Guildhall School of Music and Drama.

Sommarmusiker i Konserthuset
Varje sommar sedan 2010 anställer Konserthuset Stockholm ett antal sommarmusiker för att ge konserter i foajéerna under sommarsäsongen. I år är det fem ensembler, utvalda efter audition, med musikstuderande i åldern 16–19 år som får arbeta i tre veckor vardera. I samarbete med Region Stockholm och med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

***

Under rådande situation är det viktigt att vi hjälps åt att minska smittspridningen. Konserthuset Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att ge dig ett tryggt besök. Det gör vi bland annat genom att begränsa besöksantalet, ge anvisningar kring avstånd, hålla god hygien i lokalerna och erbjuda handdesinfektion.

Läs mer om Trygg sommar i Konserthuset

Klassiker ur kammarmusikrepertoaren.

Söndag 2 augusti 2020
kl 15.30

Sluttid ca kl 15.50
Fri entré till Sommarmusiker: Kvintett Kvintessens

Pianokvintetten Kvintett Kvintessens bildades 2017 då samtliga medlemmar studerade vid musikskolan Lilla Akademien. Ensemblen består av Ami-Louise Johnsson och Elise Vats Jonsson på violiner, Hugo Svensson på viola, Joel Axell på cello och Daniel Xia på piano. Repertoaren består av såväl välkända kammarmusikklassiker som nyare material. Efter sommaren studerar medlemmarna vidare på olika skolor: vid Lilla Akademien samt i London vid Royal College of Music och Guildhall School of Music and Drama.

Sommarmusiker i Konserthuset
Varje sommar sedan 2010 anställer Konserthuset Stockholm ett antal sommarmusiker för att ge konserter i foajéerna under sommarsäsongen. I år är det fem ensembler, utvalda efter audition, med musikstuderande i åldern 16–19 år som får arbeta i tre veckor vardera. I samarbete med Region Stockholm och med stöd från Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande.

***

Under rådande situation är det viktigt att vi hjälps åt att minska smittspridningen. Konserthuset Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att ge dig ett tryggt besök. Det gör vi bland annat genom att begränsa besöksantalet, ge anvisningar kring avstånd, hålla god hygien i lokalerna och erbjuda handdesinfektion.

Läs mer om Trygg sommar i Konserthuset

  • Medverkande

  • Kvintett Kvintessens

Söndag 2 augusti 2020
kl 15.30

Sluttid ca kl 15.50
Fri entré till Sommarmusiker: Kvintett Kvintessens


Andra tillfällen