Genre: Kammarmusik

Tonsättarfestival – In the Realms of the Unreal

Franska Quatuor Diotima och engelske pianisten Nicolas Hodges spelar kammarmusik.

Med varierande speltekniker lockar hon i stråkkvartetten Akroate Hadal fram både skrämmande och skirt vackra klanger ur instrumenten. I den starkt expressiva musiken söker sig de klangliga ytterligheterna efter hand mot varandra och samlas till slut i en gemensam punkt.

”In the realms of the unreal”, även det musik för stråkkvartett, är en hyllning till den amerikanske konstnären Henry Darger (1892–1973). Och det är som om Olga Neuwirth målar upp Dargers motsägelsefulla sagovärld, som han beskrev den i ett manuskript som återfanns efter hans död. Manuskriptets långa titel brukar förkortas till – In the Realms of the Unreal.

Som i både Akroate Hadal och In the Realms of the Unreal ställs i Quasare / Pulsare II skarpa och rytmiskt täta partier mot klangligt kontemplativa avsnitt. För att uppnå vissa effekter är pianot dessutom preparerat, det vill säga föremål är placerade inuti pianot för att förändra klangen. I avslutande incidendo/fluido kommenterar pianot med bryska utbrott, upprepade gester och hela tonklungor den inspelade tonen som spelas upp på cd. Virtuos musik där flygelns hela potential utnyttjas.

I Olga Neuwirths musik kan man hitta impulser från Stravinsky, Monteverdi, jazz, populärmusik och hiphop.  Men trådarna sträcker sig också bakåt till Gustav Mahler, Alban Berg och Arnold Schönberg. Hon tar också starka intryck från bildkonst, performance och installationer, litteratur, teater och film. Allt smälter i hennes samtidsfärgade musik samman till något helt nytt och personligt.

Läs mer om festivalen

Hör programchef Fredrik Andersson berätta om festivalen

Franska Quatuor Diotima och engelske pianisten Nicolas Hodges spelar kammarmusik.

Söndag 27 november 2022
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.00

Pris:

210 kr

Med varierande speltekniker lockar hon i stråkkvartetten Akroate Hadal fram både skrämmande och skirt vackra klanger ur instrumenten. I den starkt expressiva musiken söker sig de klangliga ytterligheterna efter hand mot varandra och samlas till slut i en gemensam punkt.

”In the realms of the unreal”, även det musik för stråkkvartett, är en hyllning till den amerikanske konstnären Henry Darger (1892–1973). Och det är som om Olga Neuwirth målar upp Dargers motsägelsefulla sagovärld, som han beskrev den i ett manuskript som återfanns efter hans död. Manuskriptets långa titel brukar förkortas till – In the Realms of the Unreal.

Som i både Akroate Hadal och In the Realms of the Unreal ställs i Quasare / Pulsare II skarpa och rytmiskt täta partier mot klangligt kontemplativa avsnitt. För att uppnå vissa effekter är pianot dessutom preparerat, det vill säga föremål är placerade inuti pianot för att förändra klangen. I avslutande incidendo/fluido kommenterar pianot med bryska utbrott, upprepade gester och hela tonklungor den inspelade tonen som spelas upp på cd. Virtuos musik där flygelns hela potential utnyttjas.

I Olga Neuwirths musik kan man hitta impulser från Stravinsky, Monteverdi, jazz, populärmusik och hiphop.  Men trådarna sträcker sig också bakåt till Gustav Mahler, Alban Berg och Arnold Schönberg. Hon tar också starka intryck från bildkonst, performance och installationer, litteratur, teater och film. Allt smälter i hennes samtidsfärgade musik samman till något helt nytt och personligt.

Läs mer om festivalen

Hör programchef Fredrik Andersson berätta om festivalen

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Olga Neuwirth Akroate Hadal – Stråkkvartett nr 1
  13 min
 • Olga Neuwirth Georg Baselitz för stråkkvartett och sampler
  4 min
 • Olga Neuwirth in the realms of the unreal – Stråkkvartett nr 3
  18 min
 • Paus
  25 min
 • Olga Neuwirth incidendo / fluido för piano och CD
  12 min
 • Olga Neuwirth Quasare / Pulsare II för violin, cello och piano
  15 min
 • Medverkande

 • Quatuor Diotima
 • Nicolas Hodges piano

Söndag 27 november 2022
kl 15.00

Sluttid ca kl 17.00

Pris:

210 kr