Genre: Seminarium

Panelsamtal – Hur ser framtiden ut för våra unga musiker?

Konserthuset Stockholm och RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) arrangerar ett panelsamtal kring framtiden för unga musiker.

Frågor lyfts kring resurser, kring förutsättningar hos länets kulturskolor att bedriva orkesterverksamhet – och i synnerhet symfoniorkestrar. Här lyfts även hela utbildningskedjan, från kulturskola upp till musikhögskola samt återväxten på orkesterinstrument, där fokus ligger på de instrument som allt färre spelar och allt färre kulturskolor erbjuder. Detta försvårar rekryteringen även till landets orkestrar. 

För att skapa bättre förutsättningar för kulturen i samhället spelar även opinion och politikers vilja in. Få unga vill eller vågar satsa på ett musikeryrke med osäkerheten på arbetsmarknaden och ett bristande skydd för frilansare. Ofta tvingas musikern in i eget företagande, med dåliga skydd och hos till exempel Försäkringskassan råder bristande kunskaper om arbetsvillkoren.

Konserthuset Stockholm och RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) arrangerar ett panelsamtal kring framtiden för unga musiker.

Tisdag 21 maj 2024
kl 16.00

Sluttid ca kl 17.00

Frågor lyfts kring resurser, kring förutsättningar hos länets kulturskolor att bedriva orkesterverksamhet – och i synnerhet symfoniorkestrar. Här lyfts även hela utbildningskedjan, från kulturskola upp till musikhögskola samt återväxten på orkesterinstrument, där fokus ligger på de instrument som allt färre spelar och allt färre kulturskolor erbjuder. Detta försvårar rekryteringen även till landets orkestrar. 

För att skapa bättre förutsättningar för kulturen i samhället spelar även opinion och politikers vilja in. Få unga vill eller vågar satsa på ett musikeryrke med osäkerheten på arbetsmarknaden och ett bristande skydd för frilansare. Ofta tvingas musikern in i eget företagande, med dåliga skydd och hos till exempel Försäkringskassan råder bristande kunskaper om arbetsvillkoren.

 • Musiken

  Ungefärliga tider
 • Konserthuset Stockholm och RUM - Panelsamtal om ”Hur ser framtiden ut för våra unga musiker?”
 • Medverkande

 • Helena Sivsdotter Söderman KsK Stockholm och SMI
 • Sven Åberg Institutionen för klassisk musik, KMH
 • Maria Harryson Uusijärvi Södra Latins Musikgymnasium
 • Cecilia Gustafsson konstnärlig ledare El Sistema Södertälje
 • Camilla Freedman utvecklingsledare, Kulturskolerådet
 • Karina Svensson projektledare, Konserthuset Stockholm

Tisdag 21 maj 2024
kl 16.00

Sluttid ca kl 17.00