Personuppgiftspolicy

Konserthuset Stockholm värnar om integriteten för våra kunder och för besökare på vår webbplats. Vi lägger stor vikt vid att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt, och vill att du ska vara trygg med att dina personuppgifter enbart används på det sätt som du är informerad om. I den här policyn berättar vi om hur vi hanterar dina uppgifter och också om vilka rättigheter du har.

Konserthuset Stockholm hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation), i Sverige kallad dataskyddsförordningen. Lagen trädde i kraft den 25 maj 2018 tillsammans med kompletterande nationell lagstiftning.

Om du tycker att policyn är oklar eller om du har synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Personuppgiftsansvarig

Stockholms Konserthusstiftelse, organisationsnummer 802001-8266, är personuppgiftsansvarig för all personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Konserthuset Stockholms verksamhet. 

Kontaktuppgifter

Vill du ha mer information om vår personuppgiftshantering kan du kontakta oss på e-post info@konserthuset.se. Du kan också skicka ett vanligt brev med dina frågor till Konserthuset Stockholm, Personuppgifter, Box 7083, 103 87 Stockholm.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. En personuppgift kan också vara olika typer av elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om dessa kan kopplas till en fysisk person.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter i olika sammanhang och för olika ändamål.

När du köper biljett hos oss

När du köper en biljett hos oss online eller via telefon samlar vi in och spar dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla det köpeavtal som du då ingår med oss. Vi ska till exempel kunna leverera dina biljetter via e-post, via vår webbplats, per post eller i biljettkontoret. Vi begär därför uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-postadress och spar dessa i vårt biljettsystem. Personuppgifterna används också om vi behöver nå dig i händelse av större artist- eller programändringar eller om en konsert skulle bli inställd. Om du prenumererar på våra programblad använder vi personuppgifterna för att skicka hem dessa till dig per post. Du som köper en konsertserie hos oss får vårt magasin Lyssna hemskickat till din postadress.

Vi kan även komma att använda dina uppgifter för att skicka dig information och marknadsföring om kommande konserter, för att uppmärksamma dig på särskilda erbjudanden eller för att ge dig möjlighet att delta i eventuella enkäter.

Vi skickar enbart marknadsföring via e-post – vårt digitala nyhetsbrev – om du på förhand har godkänt det. Vi kan då komma att använda uppgifter om dina konsertbesök hos oss för att ge dig den information och de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse för. Du kan när som helst återta ditt godkännande av digital marknadsföring; antingen via Mitt konto på vår webbplats, via länk i nyhetsbrevet eller i direktkontakt med biljettkontoret via mejl biljett@konserthuset.se eller på telefon 08-50 66 77 88.

Information om större artist- eller programändringar eller om eventuellt inställd konsert skickar vi till samtliga som köpt biljetter till det evenemang som berörs, och då i första hand via e-post eller i särskilda fall via sms. Välkomstbrev med viktig information inför kommande besök skickas också till samtliga biljettköpare.

Dina personuppgifter kan komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård. Det händer att vi uppdaterar adressuppgifter genom hämtningar från privata eller offentliga register. Vi kan också komma att använda statistik kring biljettköp för analyser av generella mönster och för utveckling av vår verksamhet. 

Vi behåller dina personuppgifter och din köphistorik i vårt biljettsystem upp till fem år efter ditt senaste konsertbesök. Skulle du önska att dina uppgifter raderas tidigare än så, vänligen kontakta biljettkontoret via mejl biljett@konserthuset.se eller via telefon 08-50 66 77 88.

När du betalar dina biljetter med kontokort via vår telefonbokning skriver vi in dina kortuppgifter i vår betaltjänst. Dessa uppgifter sparas inte i våra system och Konserthusets personal har ingen åtkomst till dina kortuppgifter efter att köpet genomförts.

Även när du köper biljett direkt i biljettkontoret ber vi dig om dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna nå dig i händelse av större artist- eller programändring eller om en konsert skulle bli inställd. Vid direktköp i biljettkontoret kan du dock välja att inte lämna några personuppgifter alls och du kan även välja att betala med kontanter.

När du bokar biljetter till en skolkonsert

När du som lärare bokar in din klass till skolkonsert via vår biljettbokning, online eller via telefon, samlar vi in och spar personuppgifter enligt ovan för att vi ska kunna hantera din bokning. Vi ska till exempel kunna leverera en bokningsbekräftelse via e-post och så småningom skicka en faktura för besöket. Vi samlar därför in uppgifter som till exempel skola, namn på dig som kontaktperson, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall särskilda faktureringsuppgifter och spar dessa i vårt biljettsystem. Vi kan även komma att använda dessa uppgifter för att skicka dig förberedelsematerial inför klassens besök, ge dig möjlighet att delta i eventuella enkäter eller för att skicka information om framtida skolkonserter.

Vi behåller dina uppgifter i vårt biljettsystem upp till fem år efter ditt senaste besök.

Vi hänvisar även till övrig information ovan angående vad som gäller vid biljettköp samt till våra allmänna köpvillkor.

När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev via webbplatsen

När du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev via formulär på vår webbplats samlar vi in din e-postadress för att kunna skicka brevet till dig. Genom din anmälan samtycker du till att ta emot digital marknadsföring från oss och godkänner att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte.

Är eller blir du kund hos oss genom biljettbokning kan vi komma att använda uppgifter om dina konsertbesök hos oss för att ge dig den information och de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse för.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration; antingen via länk längst ner i själva nyhetsbrevet eller genom att mejla info@konserthuset.se.

När du prenumererar på magasinet Lyssna

När du beställer en prenumeration på magasinet Lyssna samlar vi in namn och adress eller e-postadress för att kunna skicka magasinet till dig. Genom din beställning godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter för detta syfte.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att meddela oss via mejl till info@konserthuset.se eller på telefon 08-786 02 00.

När du anmäler dig själv eller en ensemble till Blue House Youth Jazz Festival  

När du som enskild deltagare eller som bandledare gör en anmälan om deltagande i Blue House Youth Jazz Festival samlar vi in och spar personuppgifter för att vi ska kunna hantera din anmälan. Vi ska till exempel kunna hålla kontakt dig för att kunna skicka bekräftelse, information och faktura. Vi samlar därför in uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress och spar dessa hos oss. Vi samlar också in namn och födelseår på samtliga medverkade. 

Konserthuset kan komma att fotografera eller filma aktiviteterna under festivalen, och bilderna kan komma att användas i marknadsföring av festivalen kommande år. Om du som bandledare eller deltagare inte vill förekomma på bild har du möjlighet att meddela detta i samband med anmälan, men också under själva festivalen. 

Vi behåller anmälningsuppgifterna i upp till fem år efter festivalen. Bild och film samt uppgifter om ensembler och musiker som framträder offentligt under festivalen kan komma att sparas i Konserthusets databas och arkiv. 

När du anmäler dig till provspelning eller söker arbete hos oss

När du anmäler dig till en provspelning eller söker arbete hos oss samlar vi in och spar personuppgifter för att vi ska kunna hantera din anmälan. Vi ska till exempel kunna hålla kontakt med dig via e-post för att skicka en kallelse till själva provspelnings-, audition- eller intervjutillfället. Vi samlar därför in uppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress och spar dessa hos oss. Vi ber även om ett CV för att skaffa oss en generell bild av sökandens bakgrund.

Vi behåller uppgifterna upp till fem år efter att du skickat din anmälan.

I de fall vi samarbetar med en rekryteringsfirma har vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med denna, som tydliggör att personuppgifterna hanteras för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner samt att gällande regelverk för behandling av personuppgifter måste följas.

När du tar kontakt med oss

Vid dina personliga kontakter med oss, till exempel med biljettkontoret eller växeln, samlar vi in de personuppgifter från dig som behövs för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vanliga uppgifter som vi använder i dessa sammanhang är ditt namn, telefonnummer, e-postadress och, i förekommande fall, bokningsnummer.

Vår rättsliga grund för hantering av personuppgifter

Konserthuset Stockholm behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar. Vår personuppgiftsbehandling kan i vissa fall baseras på flera olika rättsliga grunder, som kan vara självständiga i förhållande till varandra.

I vissa situationer behöver vi inte ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det gäller till exempel när du genomför ett köp hos oss online eller via telefon, eller när vi skickar information till dig mot bakgrund av att du är kund hos oss. I dessa fall har vi ett ändamål med behandlingen som motiverar varför vi ska behandla dina personuppgifter. Vi har med andra ord en rättslig grund för vår personuppgiftsbehandling.

Samtycke för utskick av marknadsföring via e-post

I andra situationer kan vi behöva ditt samtycke innan vi får utföra någon personuppgiftsbehandling. Det gäller till exempel när du blir prenumerant på vårt digitala nyhetsbrev utan att vara befintlig kund hos oss. Då får du i samband med beställningen ge ditt samtycke till behandling av de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet till dig. Även du som är kund måste samtycka till att ta emot marknadsföring digitalt innan vi får göra e-postutskick till dig. 

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela oss via de kontaktuppgifter som finns i början av denna policy eller i anslutning till respektive tjänst. Det är samtidigt bra att känna till att personuppgifter ändå kan finnas kvar hos oss, om det är så att det finns en annan självständig rättslig grund för vår behandling. Ett exempel skulle kunna vara om du först har anmält dig som prenumerant på något av våra nyhetsbrev och vid ett senare tillfälle blivit kund hos oss; även om du då skulle avbeställa din nyhetsbrevsprenumeration, så finns dina personuppgifter i vårt biljettsystem.

Lagring, gallring och radering av personuppgifter 

Personuppgifter lagras som huvudregel på servrar i Sverige. Undantaget är kunduppgifter, som lagras i biljettsystem i Storbritannien och i system för digital kommunikation inom EU. Vi har säkerställt att all lagring av personuppgifter hos våra underleverantörer sker i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning genom personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör.

När du köpt biljett hos oss spar vi dina uppgifter i upp till fem år efter ditt senaste konsertbesök. Vi har bedömt det vara en lämplig period utifrån de mönster kring återbesök som vi sett bland våra kunder. Vid prenumeration på nyhetsbrev eller magasinet Lyssna spar vi dina uppgifter så länge som du inte säger upp prenumerationen.

När du inte besökt oss på en längre tid (enligt ovan) eller om du väljer att avsluta en prenumeration så gallrar vi bort dina uppgifter.

Samma personuppgifter kan lagras för olika ändamål och i olika register.

Kan vi komma att dela dina uppgifter med andra? 

I vår verksamhet samarbetar vi med flera olika partners för att kunna erbjuda bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. För att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter åt oss, behöver vi dela dina personuppgifter med dem. De får dock inga självständiga rättigheter till dina personuppgifter som går utöver dem vi har i denna policy.

Personuppgiftsbiträden

När en leverantör behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant avtal tydliggör att leverantören hanterar personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner samt att denna åtar sig att följa gällande regelverk för behandling av personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet är att dina personuppgifter ska vara lika säkra hos våra leverantörer som hos oss.

Vi anlitar personuppgiftsbiträdanden bland annat för drift av webbplats och biljettsystem, för utskick av nyhetsbrev, för prenumerationsregister gällande magasinet Lyssna samt för mätning av trafik och användarbeteenden på vår webb. 

När vi gör postala utskick kan adresser komma att hanteras av tryckerier eller distributionsföretag.

Andra mottagare

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. 

Säkerhetsåtgärder

Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar, och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att skydda dina uppgifter. Endast relevant personal kan läsa och behandla respektive personuppgifter.

Vår webbplats

Cookies

Konserthusets webbplats www.konserthuset.se använder cookies. En cookie är en textfil med information som lagras på besökarens dator. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare.

Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.

Analysverktyg

Vi mäter och analyserar trafik och användarbeteenden på vår webbplats med verktygen Matomo och Google Analytics. Detta hjälper oss att utvärdera och utveckla vårt sätt att presentera information samt funktioner för navigering, biljettköp med mera. Vi använder enbart anonymiserade uppgifter i vår analys.

Film och foto

Det kan hända att vi själva eller någon annan spelar in eller fotograferar i samband med våra konserter. Det kan handla om filminspelning för vår egen Play-kanal eller för tv-bolag, eller fotografering av verksamheten för informations- eller pressändamål. Det är endast personer med tillstånd av Konserthuset Stockholm som har rätt att fotografera, filma eller spela in konserter och andra evenemang för vidare distribution. 

Du som är besökare i Konserthuset kan komma ingå på bild eller film i sådana sammanhang. Detta anges i vår köpvillkor. Vi inhämtar inget ytterligare tillstånd av berörd publik före en publicering eller vidaredistribution.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna policy, till exempel på grund av ändringar av de lagar, direktiv och förordningar som reglerar hanteringen av personuppgifter eller domstolspraxis om hur reglerna ska tolkas. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid på vår webbplats konserthuset.se.

Om vi gör större förändringar kommer vi att uppmärksamma dig på detta via webbplatsen och genom e-postutskick. Om vår personuppgiftsbehandling baseras på samtycke och ändringarna i denna policy medför att vi behöver hämta in nytt samtycke från dig, kommer vi att göra det på lämpligt sätt.

Information, rättelse och radering

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få ta del av de personuppgifter vi har om dig samt även få information om hur länge uppgifterna behandlas. Du har även rätt att begära att uppgifterna rättas, kompletteras eller raderas från våra system. Du kan också begära att behandlingen begränsas till visa ändamål och till exempel inte används för direktreklam.

Om du vill få ett registerutdrag måste du skicka förfrågan till oss med ett fysiskt brev eftersom den ska innehålla din namnteckning. Använd adressen som finns i början av denna policy. Vänligen ange ditt fullständiga namn, personnummer, folkbokföringsadress och telefonnummer samt underteckna begäran. När vi har fått in din begäran kommer den att hanteras utan dröjsmål.

Begäran om ändring eller radering av dina personuppgifter kan göras genom kontakt per telefon 08-786 02 00 eller e-post till info@konserthuset.se. Information om ändringar och begäran om radering av dina personuppgifter kommer att förmedlas till eventuell tredje part som har tagit del av informationen via oss.

Vi kan ha rätt att neka din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som gör att vi inte kan ta bort dina uppgifter med omedelbar verkan.

Om du inte är nöjd

Om du vill invända mot hur dina personuppgifter behandlas ber vi dig kontakta oss. Kontaktuppgifter finns i början av denna policy.

Om du inte är nöjd med vår hantering av din begäran, har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för behandling av personuppgifter.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens hemsida, öppnas i nytt fönster

***

Texten uppdaterades den 8 juli 2022.