Hanna Dahlkvist

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2015.

Hanna Dahlkvist har studerat i Stockholm vid Kungliga Musikhögskolan/Edsberg för Torleif Thedéen. Vid sin diplomkonsert 2009 i Berwaldhallen framförde hon Witold Lutoslawskis cellokonsert med Sveriges Radios symfoniorkester. Två år senare blev hon återinbjuden till Berwaldhallen, då som solist vid uruppförandet av Kerstin Jeppsons cellokonsert.

Efter sin svenska examen fortsatte Hanna Dahlkvist studierna vid Conservatoire Nationale Supérieure de Musique i Paris för Michel Strauss åren 2010–12. Under studietiden fick hon även vägledning från stora cellister som Janos Starker, Gary Hoffman, Frans Helmerson och Erling Blöndal-Bengtsson.

Hanna Dahlkvist var P2:s Artist vid Sveriges Radio åren 2011–13, vilket innebar radiosända konserter samt engagemang i nyskrivna beställningsverk av svenska tonsättare. Hon uruppförde 2013 cellokonserten Unceasing Prayers av Djuro Zivkovic, ett verk som tillägnades henne. Hon har också samarbetat med exempelvis tonsättaren Ida Lundén i verket Songs my mothers taught me, som nominerades till Nordiska Rådets Musikpris 2016.

Hanna Dahlkvist är medlem i Dahlkvistkvartetten som 2012–13 var utvald till Rising Star av Konserthuset och ECHO (European Concert Hall Organisation). Dahlkvistkvartettens skivdebut Tarrodi String Quartets blev mycket uppmärksammad och erhöll en svensk Grammis 2018.

hanna.dahlkvist@konserthuset.se