Anna Riikonen

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2010. Huvudansvar piccolaflöjt.

Anna Riikonen är medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 2010. Född 1983 i Kontiolahti i östra Finland började hon spela flöjt med Caroline Kamppila i Joensuu, och senare studerade hon för Rainer Risberg i Lahtis och Anja Voipio i Helsingfors. 2004-08 studerade hon vid Sibelius-Akademin för Ilpo Mansnerus. Hon diplomerades 2010 med högsta betyg.

Riikonen har utöver det även studerat i Hamburg för Moshe Aron Epstein vid Hochschule für Musik und Theater och i Hannover för Andrea Lieberknecht vid Hochschule für Musik und Theater. Piccolaflöjt har hon studerat för Tapio Laivaara i Helsingfors och Gudrun Hinze-Hönig i Hannover. Hon har också deltagit i ett flertal mästarkurser, bland annat med Robert Dick, Michael Faust och Paul Edmund-Davies.

Anna Riikonen har spelat i många orkestrar i Skandinavien och utomlands. Hon har också framträtt som kammarmusiker med en rad ensembler och som solist bland annat med Kungliga Filharmonikerna 2012 i Vivaldis Piccolaflöjtkonsert C-dur och 2008 med Joensuu Stadsorkester i Mozarts Flöjtkonsert G-dur.

Innan hon kom till Kungliga Filharmonikerna arbetade Anna Riikonen i Gardets musikkår i Helsingfors och i Uleåborg Stadsorkester. Hösten 2013 vikarierade Riikonen som alternerande stämledare i Kungliga Hovkapellet och sommaren 2016 var hon inbjuden till orkestern vid Savonlinna Operafestival. 

anna.riikonen@konserthuset.se