Karl Frisendahl

Stämledare och medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1996.

Karl Frisendahl är stämledare i Kungliga Filharmonikerna sedan 1996. Han var dessförinnan solotrombonist i Danmarks Radios Sinfonietta. Sin utbildning fick han vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Sven-Erik Eriksson. Studierna omfattade också ett år vid Musikkonservatoriet i Köpenhamn med studier för Carsten Swanberg.

I USA har Karl Frisendahl studerat för tre ledande trombonister: Joseph Alessi från New York Philharmonic Orchestra, Jay Friedman, Chicago Symphony Orchestra och Mark Lawrence från San Francisco Symphony Orchestra.

Karl Frisendahl har framträtt som solist och kammarmusiker både i Sverige och internationellt och spelar regelbundet med Chamber Orchestra of Europe. Han har också uruppfört verk av tonsättare som Fredrik Söderberg, Kjell Perder och Paula af Malmborg Ward.

karl.frisendahl@konserthuset.se