Helena Hägglund

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1998.

Helena Hägglund är medlem av Kungliga Filharmonikerna sedan 1989. Före det spelade hon i Sveriges Radios Symfoniorkester åren 1987–89.

Helena är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Harald Thedéen och tog solistdiplom 1986. Hon är även verksam som kammarmusiker och medverkar regelbundet i Konserthusets serier Filharmoniker i närbild och Soppkonserter. Förutom den traditionella klassiska och romantiska repertoaren har hon också ett starkt intresse för 1900-talets musik.

Vid ett flertal tillfällen har Helena Hägglund framträtt som solist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna, bland annat i Stenhammars romanser för violin och orkester, men också i violinkonserter av Béla Bartók och Hilding Rosenberg – i båda fallen deras sällan framförda violinkonserter nr 1.

helena.hagglund@konserthuset.se