Helena Valeberg Sunding

Medlem i Kungliga Filharmonikerna sedan 1989.

Helena Valeberg Sunding är medlem av Kungliga Filharmonikerna sedan 1989. Hon studerade vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Harald Thedéen och tog solistdiplom 1989. Hon erhöll då även Kungliga Musikaliska Akademiens belöningsjetong. Efter sin examen i Sverige fortsatte hon med ytterligare fördjupande studier i England och i Kanada.

Helena Valeberg Sunding har framträtt som solist med Kungliga Filharmonikerna vid flera tillfällen. Hon är även verksam som kammarmusiker och pedagog.

helena.sunding@konserthuset.se